Czym jest konto oszczędnościowe?

Oszczędzanie polega na odkładaniu dowolnych kwot pieniędzy – systematycznie, najlepiej z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi pozwalających na zabezpieczenie ich wartości w czasie. Jak oszczędząć i od czego zacząć? Dobrym pomysłem na wydajne robienie tego może być założenie konta oszczędnościowego, które w przeciwieństwie do lokaty terminowej daje w miarę swobodny dostęp do swoich pieniędzy. Sprawdź, co to jest konto oszczędnościowe, jakie opłaty są z nim związane i jakie zyski możesz z niego osiągnąć.

Co oznacza pojęcie konta oszczędnościowego?

Wśród różnych produktów depozytowych oferowanych przez banki znajdują się przede wszystkim rachunki osobiste. Jednym z typów takich produktów są konta oszczędnościowe. Są one definiowane jako usługa pozwalająca na deponowanie środków finansowych i jednoczesne zarabianie na odsetkach wypracowanych od kapitału.

Konto oszczędnościowe jest rodzajem rachunku bankowego, który jest zakładany w celu zabezpieczenia środków i ich pomnażania. Dla banku depozyty tego typu są źródłem kapitału, który jest wykorzystywany do realizacji akcji kredytowej. Można powiedzieć też, że konto oszczędnościowe jest połączeniem funkcjonalności rachunku osobistego i lokaty bankowej. Konto to jest z reguły lepiej oprocentowane niż osobiste, a jednocześnie nie powoduje zamrożenia środków finansowych, jak w przypadku lokaty terminowej. Im dłużej dana kwota znajduje się na rachunku, tym więcej można na niej zarobić.

Z jednej strony konto oszczędnościowe będzie działało tak samo jak każdy inny rachunek bankowy. Można w dowolnej chwili wypłacić z niego pieniądze i wpłacić, powiększając saldo. Jednak liczba bezpłatnych wypłat jest zwykle ograniczona do kilku w miesiącu. Za pozostałe się płaci, ale za dopłacanie do salda na rachunku oszczędnościowym najczęściej się nie dopłaca, a dzięki temu można uzyskać wyższa kwotę odsetek.

Jak założyć konto oszczędnościowe?

Wiedząc już, co to jest konto oszczędnościowe, pora przejść do kwestii wyboru oferty. Pod uwagę zwykle bierze się wysokość oprocentowania i tryb kapitalizacji, a także opłaty za rachunek, które mogą być naliczane za:

  • wypłatę środków,
  • dokonywanie przelewów zewnętrznych z rachunku oszczędnościowego,
  • wpłatę pieniędzy,
  • prowadzenie konta oszczędnościowego,
  • korzystanie z produktów dodatkowych związanych z kontem oszczędnościowym.
Zobacz też:  Jak wyjść z długów?

Założenie rachunku jest zadaniem banalnie prostym. Wymaga jedynie zawarcia umowy o depozyt bankowy. Jako klient decydujesz się na mocy takiej umowy na założenie na własne nazwisko rachunku oszczędnościowego o określonym z góry oprocentowaniu i innych parametrach. Otwarcie konta musi iść też w parze z wypłatą na nie swoich środków finansowych, które powinny pracować dla powiększania Twoich oszczędności. Trzeba jednak pamiętać, że przy oszczędzaniu ważny jest również budżet domowy i oszczędzanie na domowych wydatkach.

Czym jest konto oszczędnościowe?

Oprocentowanie konta oszczędnościowego

Z Twojej perspektywy jako klienta decydującego się na otwarcie konta oszczędnościowego najważniejsza kwestią jest jego oprocentowanie, które decyduje o wysokości zysku z rachunku. Bank może zaoferować klientowi oprocentowanie środków zgromadzonych na koncie według pewnej stawki, która zwykle wynosi mniej więcej tyle, ile stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego.

Oprocentowanie konta oszczędnościowego zawsze podawane jest w skali roku. Dlatego dla obliczenia zysku z konta należy wiedzieć, ile wynosi np. dla jednego miesiąca oszczędzania, o ile w takim trybie dokonywana jest kapitalizacja odsetek – ich wyliczenie i dopisanie do salda konta. Zysk z rachunku tego rodzaju wyliczysz, mnożąc kwotę kapitału, jaką zgromadziłeś przez oprocentowanie w danej skali okresu oszczędzania.

Korzyści konta oszczędnościowego

Dzięki odkładaniu pieniędzy na rachunku przede wszystkim można wydajnie oszczędzać, ponieważ wypracowują one odsetki – zgodnie z ustaloną z bankiem stawką oprocentowania i trybem kapitalizacji.

Im częściej kapitalizacja odsetek na koncie oszczędnościowym jest realizowana, tym lepiej dla Ciebie. Wszystko dlatego, że prowadzi ona do częstszego dopisywania odsetek do salda na koncie. Konto może skłonić Cię do częstszego odkładania wolnych środków, skoro możesz je pomnażać. To z kolei prowadzić do nawyku oszczędzania z wykorzystaniem narzędzia, które chroni Twoje pieniądze, choć w pewnym zakresie, przed utratą wartości w czasie w wyniku inflacji.

Zobacz też:  Budżet domowy – jak oszczędzać na domowych wydatkach?

Na pytanie o to, czy konto oszczędnościowe jest bezpieczne, należy odpowiedzieć twierdząco. Podobnie jak każdy inny depozyt bankowy jest ono objęte gwarancją ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wszystkie depozyty są gwarantowane do kwoty 100 tys. euro w przeliczeniu na złotówki z wykorzystaniem średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia uruchomienia gwarancji. Masz więc pewność, że nie stracisz pieniędzy, nawet jeśli bank, w którym masz otwarte konto oszczędnościowe, nagle ogłosi upadłość. BFG zwróci Ci Twoje pieniądze.

W przeciwieństwie do lokaty konto oszczędnościowe nie wymusza na Tobie zamrożenia środków finansowych. Możesz z niego wpłacać i wypłacać pieniądze bez utraty wypracowanych odsetek i oszczędzania.

Podobne wpisy