Jak zwiększyć zdolność kredytową?

W tym artykule dowiesz się czym jest zdolność kredytowa, do czego jest ona potrzebna oraz w jaki sposób możesz ją zwiększyć.

Czym jest zdolność kredytowa?

To, czy bank zgodzi się nam przyznać kredyt, zależy od określenia ryzyka, które niesie ze sobą udzielenie nam finansowania. Zdolność kredytowa to możliwość spłaty potencjalnego zadłużenia – kredytu lub pożyczki – wraz z odsetkami i opłatami. Poprzez ocenę zdolności pożyczkodawca szacuje czy jest szansa na to, że pożyczkobiorca będzie regularnie spłacał zobowiązanie. Zdolność kredytowa jest potrzebna do tego, by uzyskać np.:

  • Kredyt gotówkowy
  • Kredyt inwestycyjny
  • Kredyt studencki
  • Kredyt hipoteczny (bez zdolności kredytowej nawet z zabezpieczeniem w postaci mieszkania, bank tak dużego i długoletniego kredytu nie przyzna)
  • Leasing
  • Zakupy ratalne
  • Karta kredytowa
  • Limit na koncie
  • Kredyt odnawialny na koncie osobistym.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Aby móc poprawić swoją zdolność kredytową w pierwszej kolejności należy zastanowić się nad tym, od czego ona zależy. Jednym z warunków uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej jest posiadanie stabilnego źródła dochodu. Za takie uznaje się wynagrodzenie regularne i w określonej kwocie, np. wypłata z tytułu umowy o pracę czy emerytury. Banki, jako źródło dochodów preferują umowy o pracę, najlepiej na czas nieokreślony.

1) W przypadku umowy zlecenie lub działalności gospodarczej, banki wymagają zwykle dłuższego stażu – nawet 12 miesięcy. Osoby z umową o pracę ubiegając się o kredyt, swoje dochody powinny udokumentować zaświadczeniem o zarobkach na druku bankowym oraz zeznaniem podatkowym (PIT) za ubiegły rok.


2) Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, powinniśmy przedstawić oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów, swój PIT oraz rachunki w okresie ściśle ustalonym przez bank, w którym ubiegamy się o kredyt. W niektórych przypadkach niezbędne będzie oświadczenie o wysokości kosztów realizowanych umów.

Zobacz też:  Kupujemy sprzęt do domu. Na czym polega kredyt ratalny?


3) Podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny przedstawić zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, zaświadczenie o wpisie do CEiDG , zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz zestaw dokumentów finansowych potwierdzających dochód.


4) W przypadku emerytów oraz rencistów wymagane są dokumentu potwierdzające ich prawo do świadczeń.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?


Bez względu na formę zatrudnienia, bank poprosi o wyciągi z rachunku osobistego. W dużej mierze, na zdolność kredytową prócz dochodów, wpływa system spłaty rat (można obliczyć ratę kredytu). Decydując się na równe raty, kwota kredytu może być trochę wyższa niż w przypadku rat malejących. Wynika to z faktu, że druga forma spłaty zobowiązania początkowo generuje dodatkowe obciążenie budżetu domowego.


Ważnym elementem mającym wpływ na zdolność kredytową są miesięczne wydatki, do których można zaliczyć raty innych kredytów, wydatki na jedzenie oraz opłaty za mieszkanie. Im większe wydatki, tym mniejsza jest nasza zdolność kredytowa.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Największy wpływ na zdolność kredytową ma źródło osiąganych przychodów. Chcąc zwiększyć zdolność kredytową, powinniśmy dążyć do zatrudnienia na postawie umowy o pracę na czas nieokreślony z odpowiednio wysokim wynagrodzeniem. Bardzo często problem związany z umową można rozwiązać rozmową z pracodawcą, który umowę zlecenie może zmienić na umowę o pracę. Czynnikiem, który ma duże znaczenie podczas udzielenia przez bank kredytu, jest dobra historia płatnicza kredytobiorcy. Brak jakiejkolwiek historii kredytowej nie jest dobry, ponieważ jesteśmy dla banku anonimowi i ryzyko związane z udzieleniem kredytu rośnie. Regularne spłacanie zobowiązań jest dla instytucji finansowej potwierdzeniem wiarygodności. Jeżeli posiadamy już zobowiązania finansowe, dobrze jest spłacić je przed ubieganiem się o kredyt w banku. Takie działanie pozwala obniżyć poziom miesięcznych zobowiązań. Mając niską zdolność kredytową, powinniśmy zdecydować się na dłuższy czas kredytowania i rozważyć zaciągnięcie kredytu z partnerem, partnerką lub z rodzicami. Jeżeli druga strona posiada odpowiedni poziom przychodów, zdolność kredytowa wzrasta.

Zobacz też:  Historia kredytowa w BIK - jak ją sprawdzić i poprawić?

Przy szukaniu sposobu na to, by podnieść zdolność kredytową, powinniśmy pamiętać o tym, że zdolność kredytowa to jedno, a faktyczne obciążenie domowego budżetu to drugie. Jeżeli chcemy zwiększyć swoją zdolność kredytową znaleźć sposoby na jej poprawienie, powinniśmy zadbać o stabilne źródło dochodów, spłacać swoje zobowiązania w terminie. Dobrym rozwiązaniem jest wzięcie drobnej pożyczki w celu zwiększenia swojej wiarygodności i sprawne spłacenie jej. Kredyt zaciągnięty z drugą osobą wpływa korzystnie na zdolność kredytową, jednak w pierwszej kolejności powinniśmy się na spokojnie zastanowić czy faktycznie damy radę spłacać raty kredytowe wyliczone przez bank w terminie. Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, możemy zacząć zwiększać swoją zdolność kredytową i uniknąć przykrych konsekwencji w postaci długów.

Podobne wpisy