Firma pożyczkowa – czym różni się od banku?

Pożyczka lub kredyt to terminy używane w języku potocznym często zamiennie, jednak w praktyce pod wieloma względami te pojęcia znacznie różnią się od siebie. Jeżeli szukasz informacji dotyczących różnicy między kredytem a pożyczką koniecznie ,,nadrób” braki czytając ten artykuł!

Kredyt czy pożyczka?

Słowo „kredyt” oraz „pożyczka” jest przez wiele osób używane zamiennie, choć to dwa zupełnie różne zobowiązania finansowe. Jeśli zastanawiasz się nad zaciągnięciem, któregoś z tych produktów finansowych, to powinieneś znać podobieństwa oraz różnice między nimi. Zobacz, na czym polega kredyt i jakie są charakterystyczne cechy pożyczki i poznaj podstawowe różnice między nimi. Ich znajomość może mieć duży wpływ na decyzję, ponieważ wpływają one na warunki spłaty zobowiązania oraz na zapisy zawarte w umowie.

Czym jest kredyt?

Kredyt to umowa, w ramach której bank zobowiązuje oddać się do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony określoną kwotę środków pieniężnych. Strony określają też, na co kredytobiorca może przeznaczyć uzyskane środki. Obowiązkiem kredytobiorcy jest korzystanie z pieniędzy zgodnie z celem wskazanym w umowie oraz zwrot kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty, a także zapłaty na rzecz banku prowizji od udzielonego kredytu. Kredyt to umowa nazwana, odpłatna i dwustronnie zobowiązująca. Przepisy regulujące zasady udzielania kredytów zastrzegają możliwość jego udzielenia tylko dla określonego kręgu podmiotów: banków, których działalność jest ściśle regulowana i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Stroną udzielającą kredytu jest bank, czyli osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami prawa i działająca na podstawie zezwoleń, które uprawniają go do czynności bankowych. Kredytobiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale warunkiem koniecznym do udzielenia kredytu jest posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Kwestia sposobu spłaty kredytu musi być ściśle określona w umowie. Kredyt jako zobowiązanie długoterminowe, spłacany jest zwykle w miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych. Harmonogram spłaty kredytu jest jednym z elementów umowy, która dotyczy praw i obowiązków kredytobiorcy i kredytodawcy.

Zobacz też:  Jaki kredyt na remont domu wybrać?

Czym jest pożyczka?

Pożyczka to umowa, w ramach której podmiot udzielający pożyczki zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, który z kolei zobowiązuje się zwrócić taką samą ilość pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku i w takiej samej ilości. Pożyczka to umowa nazwana, ale nie musi być odpłatna. Krąg podmiotów, które mogą udzielić pożyczki jest znacznie szerszy, a forma umowy jest właściwie dowolna, o ile udzielają jej podmioty, które nie zajmują się tego typu działalnością profesjonalnie. Pożyczki są udzielane przez banki oraz SKOKi. Podmioty świadczące usługi pożyczkowe zawodowo badają zdolność do terminowego regulowania zobowiązań przez pożyczkobiorcę. Liczy się także dotychczasowa historia kredytowa oraz pełna zdolność do czynności prawnych, którą uzyskujemy w dniu 18 urodzin. W przypadku pożyczki to strony umowy określają sposób spłaty zobowiązania. Zwrot pożyczonych środków może być rozłożony na kilka rat, ale także może być jednorazowy.

Kiedy wziąć kredyt, a kiedy pożyczkę?

Wybór rozwiązania jest uzależniony od sytuacji, w której się znajdujemy. W momencie, gdy nasza zdolność kredytowa jest niska (możesz znaleźć sposoby na poprawienie zdolności kredytowej) i zależy nam na szybkim dostępie do pożyczonych pieniędzy, bez wypełniania zbyt wielu formalności, lepszym rozwiązaniem będzie pożyczka. Na kredyt warto zdecydować się, jeżeli chcemy pożyczyć większą kwotę pieniędzy np. na zakup mieszkania lub samochodu.

Podsumowując:

Podstawową różnicą między kredytem, a pożyczką jest podstawa prawna, na podstawie której świadczenie pieniężne jest udzielane. Kredyty są udzielane na podstawie Prawa bankowego wyłącznie przez instytucje bankowe, podstawą prawną udzielania pożyczek jest Kodeks cywilny. Kolejną różnicą między kredytem, a pożyczką jest to, że w przypadku kredytu przedmiotem umowy mogą być jedynie środki finansowe. W przypadku pożyczki przedmiotem umowy mogą być środki finansowe, ale także rzeczy określone co do gatunku. Dodatkowo umowa kredytu zawsze jest odpłatna i musi być sporządzona pisemnie, a umowa pożyczki nie musi być odpłatna i jej forma jest dowolna, może być ustna, jeśli jej wartość nie przekracza 1000 zł. Czas trwania procedury uzyskania kredytu jest zazwyczaj dłuższy niż w przypadku pożyczki. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, które rozwiązanie jest korzystniejsze. Decyzje dotyczące pożyczki lub kredytu należy rozpatrywać indywidualnie, warto też pytać o to doradcę kredytowego.

Zobacz też:  Co to jest windykacja?

Podobne wpisy