||

Co to jest windykacja?

Zastanawiasz się czym, jest windykacja i w jaki sposób dochodzi do niej? Masz niespłacone zobowiązania i obawiasz się windykacji? Twój dłużnik nie odpowiada na telefony, a termin spłaty już dawno minął? Czy za niespłacone należności można iść do więzienia? Bez względu, na które pytanie odpowiedziałeś twierdząco, jesteś we właściwym miejscu. W tym artykule zawarte są niezbędne informacje dotyczące windykacji.

Czym jest windykacja

Windykacja jest procedurą odzyskiwania długów. To zbiór czynności prawnych i procesowych mających na celu wyegzekwowanie spłaty długów. Postępowanie windykacyjne jest rozpoczynane w chwili gdy, powstaje zaległość płatnicza, a dłużnik uchyla się od uregulowania jej. Wobec osób fizycznych prowadzona jest najczęściej windykacja długów z tytułu niezapłaconych rachunków, rat kredytów i pożyczek, alimentów itp. W obrocie gospodarczym zazwyczaj stosowana jest windykacja faktur, które nie zostały uregulowane w terminie za zakupiony towar lub usługę.

Rodzaje windykacji:

  • Windykację miękką, polegającą na wezwaniu do zapłaty.
  • Windykację twardą, którą stosuje się w momencie, gdy windykacja miękka nie wywołuje pożądanych skutków.

Jak powstaje windykacja?

Mechanizm jest prosty. Dłużnik pożycza u nas pewną sumę pieniędzy, decyduje się na fakturę z odroczonym terminem płatności, następnie spóźnia się ze spłatą należności i kontakt z nim jest utrudniony. Pierwszym etapem windykacji jest postępowanie polubowne, które polega na próbie nawiązania kontaktu z dłużnikiem. W momencie, gdy pojawiają się problemy z terminową spłatą zobowiązania, najczęściej stosuje się wezwanie do zapłaty. Jeżeli dłużnik odpowie na nie, można stworzyć nowy harmonogram spłaty. To działanie jest konieczne. W przypadku pominięcie tego kroku sąd odrzuci wniosek, ponieważ warunkiem koniecznym w przypadku postępowania sądowego jest udokumentowanie próby polubownego rozwiązania konfliktu z dłużnikiem. Windykacja polubowna jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla obu stron. Pozwala uniknąć długich procesów sądowych, które są kosztowne i uciążliwe dla obu stron, wierzyciel zyskuje spłatę zobowiązania, a dłużnik może skutecznie wyjść ze pętli zadłużenia bez zapisu w Krajowym Rejestrze Dłużników.

Windykacja


W sytuacji, gdy pismo nie wywołuje zamierzonego efektu, należy wysłać kolejne, które zawiera podkreślenie, że jest to ostatnie wezwanie kierowane do dłużnika. Jeżeli nie odpowie on na żadne z dwóch wezwań do zapłaty, sprawę należy przekazać do sądu. Czas zgłoszenia sprawy jest istotny, ponieważ dług może się przedawnić. Ważną kwestią jest również posiadanie potwierdzenia wysyłki poszczególnych wezwań. Jeśli udowodnisz przed sądem, że dłużnik unika z Tobą kontaktu, zadziała to na jego niekorzyść.

Zobacz też:  Kalkulator zdolności kredytowej – sprawdź, czy masz szanse na kredyt


Do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego niezbędny jest nakaz zapłaty wydany przez sąd, opatrzony klauzulą wykonalności. Sąd najpierw wydaje nakaz zapłaty, do którego dłużnik ma prawo wnieść sprzeciw, jeśli nie zrobi tego w ustawowym terminie, wyrok może się uprawomocnić, co jest podstawą do nadania mu klauzuli wykonalności. Komornik może podjąć działania jedynie po otrzymaniu wniosku o rozpoczęciu egzekucji wraz ze szczegółowym opisem działań, które powinny zostać podjęte oraz o tym jak długo komornik może ściągać dług.


Do umorzenia egzekucji dochodzi w momencie, gdy komornik nie jest w stanie wyegzekwować należności. Po bezskutecznej windykacji wierzyciel może ponownie próbować samodzielnie lub z pomocą prawników skontaktować się z dłużnikiem i zaproponować redukcję zadłużenia, aby spróbować odzyskać całość lub część kwoty. Można również spróbować sprzedać wierzytelność.

Skuteczna windykacja należności wymaga konsekwencji w działaniu, szybkości podejmowania kroków oraz znajomości przepisów prawa. Odzyskiwanie długów najlepiej zlecić profesjonalnej firmie windykacyjnej, gdy wszystkie rozwiązania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Obecnie przedsiębiorcy mogą bez problemu zweryfikować wiarygodność finansową każdego potencjalnego kontrahenta dzięki dostępowi do licznych rejestrów i list dłużników. To działanie pozwala uniknąć konieczności przeprowadzenia windykacji.

Podobne wpisy