||

Podstawowe rodzaje kredytów dla osób fizycznych

Potrzebujesz dodatkowych środków na sfinansowanie planowanego remontu mieszkania, a może chcesz wyjechać z rodziną na wakacje, a Twoje oszczędności okazują się niewystarczające do tego celu? Zobacz, jakie kredyty dla osób fizycznych są oferowane w polskich bankach i na jakich zasadach możesz z nich skorzystać. Wybierz ten, który najlepiej będzie odpowiadał Twoim aktualnym wymaganiom. Pomoże w tym Tobie artykuł na życiewkredycie.pl.

Czym jest kredyt bankowy?

Na początek warto sobie uświadomić, czym właściwie jest kredyt bankowy. Nie każde zobowiązanie finansowe spełnia ustawową definicję umowy kredytowej, ujętą w Prawie bankowym. Na stronie Życie w kredycie możesz przeczytać o tym, jakie są różnice pomiędzy kredytem a pożyczką.

Definicja z art. 69 Prawa bankowego wskazuje, że przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji klienta na czas oznaczony kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego zobowiązania wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji.

Mianem kredytu określa się zobowiązanie finansowe, do którego udzielania powołane i upoważnione są tylko instytucje mające status banków, a więc banki komercyjne czy SKOK-i, tj. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt zawsze jest produktem odpłatnym, czyli bank nie udziela go bezinteresownie i bezpłatnie. Nalicza odsetki, prowizje i inne opłaty. Może, ale nie musi żądać ustanowienia zabezpieczenia spłaty czy określenia celu finansowania. Poznaj najważniejsze typy kredytów, jakie możesz zaciągnąć w banku.

Podstawowe rodzaje kredytów dla osób fizycznych

Rodzaje kredytów bankowych dla osób fizycznych

Można przyjąć wiele różnego rodzaju kryteriów dotyczących podziału zobowiązań bankowych. Najważniejsze z nich to:

  • cel kredytowania – kredyty konsumpcyjne, bez określonego celu, jak i zobowiązania celowe, jak mieszkaniowe, samochodowe, ratalne itp.,
  • zabezpieczenie spłaty kredytu – produkty bez zabezpieczenia i zabezpieczone, w tym hipoteczne,
  • walutę kredytowania – zobowiązania złotowe, dewizowe (sprawdź czym jest kredyt walutowy i czy warto go wziąć).
Zobacz też:  Upadłość konsumencka - co to jest i kto może z niej skorzystać?

Podstawowym rodzajem zobowiązania bankowego jest kredyt konsumpcyjny, który udzielany jest osobom fizycznym – klientom indywidualnym w celu pokrycia bieżących wydatków. Cel finansowania może być dowolny, ale nie może być on związany z prowadzeniem przez Ciebie działalności gospodarczej. Kredyt konsumpcyjny może być udzielony w formie:

  • kredytu gotówkowego – jego cel nie jest zwykle określony, nie ma zabezpieczeń spłaty, a klient może go przeznaczyć na cokolwiek chce;
  • kredyt ratalny – udzielany na zakup konkretnych przedmiotów, głównie sprzętu RTV i AGD, komputerowego czy mebli;
  • kredyt samochodowy – przeznaczony na sfinansowanie nabycia pojazdu mechanicznego, nowego lub używanego;
  • kredyt w rachunku bieżącym – na stronie Życie w kredycie możesz zobaczyć, jaka jest jego specyfika. To dodatkowe środki uruchamiane na wniosek klienta w ramach konta osobistego, z których korzystasz dopiero wtedy, gdy saldo Twoich własnych środków wynosi 0 zł;
  • karta kredytowa – dodatkowe środki finansowe w formie limitu kredytowego udostępnianego na odrębnym koncie.

Szczególnym, popularnym rodzajem zobowiązania celowego, zabezpieczonego jest kredyt hipoteczny, czyli długoterminowe zobowiązanie finansowe, najczęściej udzielane w wysokiej kwocie na cel mieszkaniowy. Jego podstawowym zabezpieczeniem jest wpis hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. Zaciągasz go w celu zakupu lokalu z rynku wtórnego lub pierwotnego, ale i na nabycie czy budowę domu. Więcej o kredycie hipotecznym w innych artykułach na życiewkredycie.pl.

Podobnym produktem kredytowym jest pożyczka hipoteczna, która również ma zabezpieczenie w postaci obciążonej hipoteki nieruchomości, ale pieniądze z takiego zobowiązania wydatkujesz na cokolwiek chcesz. Kredytem dla osób fizycznych może być kredyt inwestycyjny, o ile inwestycja jest przeznaczona na Twoje własne cele – np. na mieszkanie.

Celowym zobowiązaniem kredytowym jest też kredyt konsolidacyjny, łączący w sobie kilka wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a także zadłużenie na karcie kredytowej i w koncie osobistym. Konsolidacja może odbywać się w formie gotówkowej, bez zabezpieczenia, jak i wymagać zabezpieczenia hipotecznego, jeśli konsolidujesz również kredyt mieszkaniowy.

Zobacz też:  Jakie są największe i najbezpieczniejsze banki w Polsce?

Wymagania do zaciągnięcia kredytu

Podstawowym wymaganiem stawianym klientom zaciągającym kredyty bankowe jest posiadanie przez potencjalnego kredytobiorcę odpowiednio wysokiej zdolności oraz dobrej historii w BIK. Zdolność kredytowa rozumiana jest jako zdolność do spłaty zobowiązań finansowych wraz z odsetkami i innymi opłatami. Na jej kształtowanie wpływa nie tylko wysokość dochodów, ale i ich stabilność pozyskiwania czy źródło, z jakiego pochodzą. Zdolność obniżają wydatki ponoszone na życie, konsumpcję, spłatę dotychczasowych kredytów i pożyczek, czy np. składki ubezpieczeniowe i alimenty.

Każdy kredytobiorca, zanim uzyska decyzję z banku na swój wniosek, zostanie skontrolowany w Biurze Informacji Kredytowej, w którym zapisywane są pozytywne i negatywne informacje o osobach zaciągających zobowiązania. Jeśli Twoja historia kredytowa w BIK jest negatywna, nie otrzymasz kredytu bankowego, ponieważ instytucja nie może ponosić wysokiego ryzyka braku spłaty długu w przyszłości.

Podstawą dla rozpoczęcia procesu kredytowego jest wniosek złożony w wybranym banku, wraz z kompletem dokumentów, do których zalicza się m.in. zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów. Po ich złożeniu, bank zweryfikuje, czy jesteś wiarygodnym kredytobiorcą i wyda zgodę na kredyt lub odrzuci Twój wniosek.

Podobne wpisy