5 państw o największym nominalnym Produkcie Krajowym Brutto

Jakie kraje na świecie są najbardziej zamożne? Czy są to Kuwejt, Katar i Arabia Saudyjska – państwa najbardziej zasobne w złoża ropy naftowej, nazywane płynnym, czarnym złotem? A może najwyższe PKB ma Japonia czy USA? Sprawdź listę 5 państw o największym nominalnym PKB – Produkcie Krajowym Brutto.

Czym jest PKB nominalny?

PKB jest skrótem od nazwy Produkt Krajowy Brutto. Z języka angielskiego jest to wskaźnik GDP – „gross domestic product”. Obrazuje on zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych, jakie zostały wytworzone przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terytorium danego kraju w określonym czasie, najczęściej w ciągu jednego roku. Postrzegany jest on jako jeden z podstawowych mierników efektów pracy społeczeństwa danego kraju.

Podobnym wskaźnikiem jest PKB nominalny. Jak obliczyć jego wielkość? PKB nominalny szacuje się według bieżącej wartości pieniądza. Dla porównania, wskaźnik PKB realny oblicza się według realnej wartości tego pieniądza, czyli po uwzględnieniu bieżącego poziomu inflacji.

Który kraj na świecie jest absolutnym numerem jeden, jeśli chodzi o nominalne PKB? Na czele stawki znajduje się potęga gospodarcza, jaką są Stany Zjednoczone.

5 państw o największym nominalnym Produkcie Krajowym Brutto

Stany Zjednoczone

Zgodnie z aktualnymi danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB Stanów Zjednoczonych wynosiło w 2021 roku 22 997 500 mln USD i był to najwyższy odczyt spośród wszystkich krajów na świecie. Do 2026 roku prognozy wskazują, że PKB USA jeszcze wzrośnie – do granicy 29 103 mld USD.

Chiny

PKB Chin w 2021 roku na podstawie danych MFW wynosiło 17 458 036 mln USD. Według przewidywań MFW gospodarka chińska będzie się prężnie rozwijać w kolejnych 5 latach, dzięki czemu w 2026 roku PKB Chin wyniesie 24 996 mld USD.

Japonia

Zgodnie z danymi MFW w 2021 roku PKB Japonii osiągnęło 4 937 422 mln USD, czyli było o ponad 3 razy mniejsze niż w przypadku Chin. Co czeka Japonię w kolejnych latach? W 2026 roku jej PKB nominalne może już być równe 6 344 mld USD.

Zobacz też:  Charakterystyka akcji giełdowych

Niemcy

Poza podium wśród krajów o najwyższym poziomie nominalnego PKB według MFW znalazły się Niemcy z wynikiem 4 225 924 mln USD.

Wielka Brytania

Na piątym miejscu zestawienia krajów o najwyższym poziomie PKB nominalnego znalazła się Wielka Brytania. Ile wynosi PKB Wielkiej Brytanii? W 2021 roku według MFW było to 3 187 626 mln USD.

Niewykluczone, że Indie w ciągu najbliższych 5 lat zdeklasują Wielką Brytanię i zajmą jej pozycję w rankingu krajów o największym nominalnym Produkcie Krajowym Brutto z wynikiem 4 394 mld USD w 2026 roku.

Podobne wpisy