|||

Różnica między kredytem a pożyczką

Na rynku dostępne są różnego rodzaju produkty finansowe, a kredyty i pożyczki to tylko niektóre z nich. Jaka jest różnica pomiędzy kredytem a pożyczką i czym się różni firma pożyczkowa od banku? Tego dowiesz się z poniższego artykułu. 

Co to jest kredyt?

Zacznijmy od definicji kredytu. Przede wszystkim może go udzielić jedynie bank. Kredyt to przekazanie określonej kwoty pieniędzy na rzecz kredytobiorcy, określone pisemną umową. Kredyty dotyczą wyłącznie pieniędzy, charakteryzują się spłatą w ratach zazwyczaj rozłożonych na dłuższy okres czasu. Umowa kredytu musi być zawarta na piśmie i zawierać szczegółowe dane (kwota kredytu, oprocentowanie, liczba rat, termin spłaty, cel kredytu).

Co to jest pożyczka?

Pożyczka to przekazanie pieniędzy lub innego przedmiotu na rzecz pożyczkobiorcy. Pożyczka może być udzielona przez każdego, zarówno przez bank, jak i przez osobę fizyczną. Warunkiem jest posiadanie przedmiotu pożyczki. Kwota pożyczki poniżej 1000 złotych nie obliguje do zawarcia umowy pisemnej. Pożyczka może być udzielona na dowolny cel, a instytucja pożyczająca nie ma prawa wymagać podania powodu zaciągania pożyczki. Udzielenie pożyczki może być bezpłatne, a warunki spłaty dowolnie ustalone w umowie. Prawa dotyczące pożyczek są zawarte w kodeksie cywilnym. Jak widać, pożyczka do pojęcie dużo szersze niż kredyt. 

Różnica między kredytem a pożyczką

Kredyt a pożyczka – różnice 

Powyżej przedstawiliśmy główne cechy kredytów i pożyczek. Przyjrzyjmy się jaka jest różnica między pożyczką a kredytem. Najprościej będzie przedstawić dane pogrupowane według kilku czynników:

  • regulacje prawne – w przypadku kredytu obowiązuje Prawo bankowe,  Kodeks cywilny i ustawa o kredycie konsumenckim, natomiast w przypadku pożyczki jedynie Kodeks cywilny i ustawa o kredycie konsumenckim,
  • strony umowy – kredytu może udzielić tylko bank, pożyczki może udzielić każdy (osoba fizyczna lub prawna),
  • przedmiot umowy – w przypadku kredytu następuje wyłącznie przekazanie pieniędzy; pożyczka może dotyczyć zarówno pieniędzy jak i dóbr innego rodzaju,
  • koszty – umowa kredytowa jest odpłatna, umowa pożyczki może być odpłatna lub pozbawiona prowizji,
  • cel – cel kredytu musi być określony w umowie, właściwe wykorzystanie środków jest sprawdzane przez bank; pożyczka może być zaciągnięta na dowolny cel, a pożyczkobiorca nie musi udzielać informacji o celu pobrania pożyczki,
  • czas trwania – kredyt zazwyczaj jest udzielany na długi czas, pożyczka na krótki,
  • tryb spłaty – spłacanie kredytu odbywa się ratalnie, pożyczkę można spłacić jednorazowo lub również rozłożyć na raty,
  • forma umowy –  przy kredycie obowiązuje umowa pisemna, przy pożyczce do 1000 złotych forma umowy jest dowolna (ustna lub pisemna).
Zobacz też:  Co to jest windykacja?

Mamy nadzieję, że powyższy spis rozjaśnił twoje wątpliwości. Główna różnica pomiędzy kredytem a pożyczką to instytucja ich udzielająca. Kredyt jest pojęciem węższym niż pożyczka i może być udzielony tylko przez bank. Warto tu również wspomnieć o zdolności kredytowej, która jest podstawowo brana pod uwagę. Możesz zobaczyć 4 sposoby na poprawienie zdolności kredytowej.

Instytucja kredytowa a pożyczkowa

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, kredyt jest regulowany między innymi prawem bankowym, dlatego mogą go udzielać tylko banki. Istnieją jednak pozabankowe instytucje finansowe, które przy udzielaniu pożyczek obowiązuje jedynie Kodeks cywilny i ustawa o kredycie konsumenckim. Dzięki takim regulacjom zawarcie umowy pożyczkowej jest bardzo szybkie i proste, często wystarczy tylko dowód osobisty. Umowy pożyczkowe nie mają regulacji na temat tego,  jak powinny być skonstruowane. Pożyczkodawca może zawrzeć  umowie dowolne warunki i oprocentowanie, dlatego bardzo ważne jest aby dokładnie przeczytać umowę i upewnić się, że wszystkie punkty są dla nas zrozumiałe.

Podobne wpisy