Kredyt studencki – czy się opłaca?

Kształcenie na publicznych uczelniach jest dla studentów bezpłatne. Jednak pomimo tego, że nie płacą czesnego za każdy semestr nauki, to muszą się samodzielnie utrzymać – często w obcym mieście wynająć pokój, mieszkanie lub opłacić miejsce w akademiku w kampusie studenckim. Pomoce naukowe, książki, artykuły biurowe – to wszystko kosztuje, a jeśli żak nie może liczyć na stypendia i zapomogi ani na pieniądze od bliskich, może spróbować zaciągnąć kredyt studencki. Czym on jest i na jakich zasadach jest udzielany? Czy warto zaciągać takie zobowiązanie już na etapie nauki w szkole wyższej?

Czym jest kredyt studencki?

Kredyt studencki jest rodzajem zobowiązania udzielanego na preferencyjnych warunkach wyłącznie dla wybranej grupy osób – w tym przypadku będą to studenci studiów wszystkich stopni i rodzajów, w tym także doktoranci.

Głównym założeniem programu kredytów studenckich jest to, że pozwalają one na zapewnienie stałego dopływu środków finansowych, które można przeznaczyć na utrzymanie żaka w trakcie trwania roku akademickiego. W ramach kredytu studenckiego transze miesięczne są wypłacane bowiem tylko przez 10 miesięcy w roku.

Warunki udzielania i spłaty takiego zobowiązania reguluje obecnie Ustawa 2.0. Kredyt studencki, nazywany również kredytem na studiach, to znacznie lepsza alternatywa w stosunku do kredytów gotówkowych, ponieważ odsetki są tu dotowane przez państwo z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanego przez budżet państwa.

Kredyt jest wypłacany przez okres studiów, a po uzyskaniu dyplomu wyższej uczelni absolwent ma jeszcze dwa lata do chwili, gdy zacznie spłacać zobowiązanie w stosunkowo niskich ratach miesięcznych, stanowiących połowę wypłacanych w ramach kredytu studenckiego transz.

Kredyt studencki – wymagania

Obecnie można wnioskować o kredyt studencki przez cały rok, ale jeszcze kilka lat temu było to możliwe tylko przez kilka tygodni w ciągu roku. Ustawa 2.0 zdecydowanie zmieniła warunki ubiegania się o kredyt studencki. Wiek studenta i jego dochód na osobę w rodzinie ma największe znaczenie przy przyznawaniu takiego finansowania. Student chcący zaciągnąć kredyt dotowany przez państwo powinien:

 • Mieć nie więcej niż 30 lat w przypadku żaków studiów wyższych lub 35 lat w przypadku studentów studiów doktoranckich.
 • Nie przekraczać w roku ubiegania się o kredyt dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 3000 zł
Zobacz też:  Kredyt walutowy – czym jest i czy warto?

Właściwie już z chwilą rekrutacji na studia wyższe możesz ubiegać się o kredyt studencki, ale jego wypłata będzie następowała dopiero po uzyskaniu statusu żaka, który potwierdza indeks lub legitymacja. Procedurę ubiegania się o zobowiązanie przechodzisz tylko jeden raz i przez cały okres studiów będziesz korzystać z kredytu studenckiego. Dochód na osobę w rodzinie jest jedynym kryterium dochodowym, jakie powinieneś spełnić. Możesz otrzymać pozytywną decyzję niezależnie od innych otrzymywanych przez Ciebie świadczeń stypendialnych.

Obecnie kredyt studencki może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc student nie musi się przejmować tym, czy dochody jego rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie (poręczenie) spłaty zobowiązania.

Po złożeniu wniosku bank ma 30 dni na wydanie decyzji. Jeśli będzie pozytywna, podpiszesz umowę kredytową z bankiem i będziesz mógł określić, w jakiej wysokości będzie Ci co miesiąc wypłacany kredyt studencki. Maksymalna kwota wypłaty może wynieść 1000 zł, a minimalna 400 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych transz, dzięki czemu dostosuje je do istniejących potrzeb. Wybierasz spośród następujących kwot:

 • 400 zł,
 • 600 zł,
 • 800 zł,
 • 1000 zł,

By móc wnioskować o kredyt dla studentów na preferencyjnych warunkach, powinieneś złożyć wniosek w wybranych bankach komercyjnych współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Aktualnie jest to możliwe w:

 • PKO Banku Polskim SA,
 • Banku Pekao SA,
 • Banku Polskiej Spółdzielczości SA,
 • SGB Banku SA.
Kredyt studencki – czy się opłaca?

Umorzenie kredytu studenckiego

Zasadniczo po dwóch latach od ukończenia studiów i uzyskania dyplomu absolwent ma czas na ustabilizowanie swojej sytuacji zawodowej oraz finansowej, by móc bez problemu rozpocząć spłatę kredytu studenckiego. Spłata odbywa się na bardzo korzystnych warunkach:

 • Okres kredytowania jest dwa razy dłuższy w porównaniu z okresem wypłaty transz.
 • Odsetki wynoszą jedynie tyle co połowa stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego.
 • Miesięczna rata wynosi tyle co połowa otrzymywanych miesięcznie na studiach rat kredytu studenckiego.
Zobacz też:  Kredyt czy leasing na samochód firmowy?

Dodatkowo dla najlepszych studentów i osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej możliwe jest umorzenie kredytu studenckiego – całkowite lub tylko częściowe. Jak umorzyć kredyt studencki?

Jeśli zaliczasz się do grupy najlepszych studentów na roku, masz możliwość umorzenia przez instytucję kredytującą kredytu w wysokości:

 • 50 proc. – pod warunkiem ukończenia studiów lub kształcenia w szkole doktorskiej w grupie do 1 proc. najlepszych studentów,
 • 35 proc. – pod warunkiem ukończenia studiów lub kształcenia w szkole doktorskiej w grupie do 5 proc. najlepszych studentów,
 • 20 proc. – pod warunkiem ukończenia studiów lub kształcenia w szkole doktorskiej w grupie do 10 proc. najlepszych studentów.

Wystarczy w takiej sytuacji złożyć wniosek o umorzenie do banku kredytującego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się klienta w określonej grupie najlepszych absolwentów. Powinien on trafić do banku w ciągu 30 dni od dnia uzyskania potwierdzenia z uczelni.

Umorzenie całkowite lub częściowe może przysługiwać studentowi, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej lub doświadczył trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań. O tym decyduje już minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Czy warto wziąć kredyt studencki?

Zastanawiając się, czy rzeczywiście warto wziąć kredyt studencki, weź pod uwagę jego bardzo preferencyjne warunki spłaty. Masz na to sporo czasu, a przy tym raty miesięczne są bardzo niskie – jeśli pobierałeś 400 zł miesięcznie, to część kapitałowa raty wyniesie zaledwie 200 zł na miesiąc przy spłacie kredytu studenckiego. Oprocentowanie jest niskie – w dzisiejszych warunkach, kiedy stopa redyskonta weksli NBP wynosi 3,55 proc. (stan na marzec 2022 roku), to oprocentowanie zobowiązania wyniesie 1,775 proc.

Kredyt przydaje się na pokrycie bieżących wydatków na studiach, ale myśląc perspektywicznie, można każdorazowo odkładać ratę kredytu studenckiego na dany cel – np. wkład własny na zakup mieszkania w przyszłości.

Zobacz też:  Co to jest RRSO - jak mierzyć koszt kredytu?

Podobne wpisy