|

TOP 5 najpopularniejszych produktów bankowych dla klientów indywidualnych

Szeroką grupę obsługiwanych w bankach klientów stanowią odbiorcy indywidualni, czyli osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Mają one specyficzne potrzeby i oczekiwania dotyczące oszczędzania, kredytowania i deponowania środków finansowych. Sprawdź, jakie produkty bankowe dla klientów indywidualnych cieszą się największą popularnością.

Konto osobiste

Na szczycie listy najbardziej popularnych produktów adresowanych do klientów indywidualnych jest konto bankowe, nazywane osobistym lub rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym, w skrócie ROR. Rozwiązanie to pozwala na gromadzenie posiadanych środków finansowych i wygodne zarządzanie nimi. Obecnie standardem w polskich bankach jest korzystanie z konta online, za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego czy aplikacji mobilnej.

Na koncie osobistym możesz przechowywać posiadane środki finansowe, otrzymywać na nie wypłatę wynagrodzenia od pracodawcy czy wszelkich świadczeń, ale i wypłacać z niego pieniądze za pomocą przelewów, poleceń zapłaty oraz z bankomatów. Możesz płacić za zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych, jak i uiszczać należności za czynsz, media czy podatki.

Przy wyborze odpowiedniej oferty na konto osobiste powinieneś zwrócić uwagę przede wszystkim na naliczane przez bank koszty. Zdarza się, że rachunek jest otwierany i prowadzony całkowicie bezpłatnie, a innym razem jest on „warunkowo” darmowy, jeśli np. zapewnisz na niego miesięcznie odpowiednio wysokie wpływy albo będziesz z niego aktywnie korzystać.

By otworzyć konto osobiste, musisz podpisać stosowną umowę z wybranym bankiem. W ofercie na rachunki dla klientów indywidualnych znajdziesz kilka ich rodzajów. Wybierz takie, które najbardziej będzie odpowiadało Twoim oczekiwaniom i wymaganiom:

 • standardowe konto osobiste dla każdej pełnoletniej osoby,
 • konto osobiste dla studentów – skierowane do osób uczących się, w wieku do 26. roku życia,
 • konto dla młodzieży lub dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia,
 • konto oszczędnościowe – jego cechą charakterystyczną jest wyższe oprocentowanie złożonych na nim środków finansowych, ale i ograniczone możliwości korzystania z nich,
 • konto walutowe – pozwala na przechowywanie środków finansowych w walucie obcej.
Zobacz też:  Problem ze spłatą rat kredytowych - jak sobie z tym poradzić?

Zwyczajną praktyką banków jest wydawanie do kont osobistych dla klientów indywidualnych karty płatniczej, która znalazła się na drugim miejscu rankingu najbardziej popularnych produktów tego typu.

Karta płatnicza

Narzędziem pozwalającym na wygodne korzystanie ze środków finansowych złożonych w banku – własnych klienta lub pozyskanych w ramach otwartego rachunku kredytowego – jest karta płatnicza. Zasadniczy podział takich kart pozwala na wyodrębnienie:

 • kart debetowych,
 • kart kredytowych.

Każda karta jest instrumentem płatniczym wydanym przez instytucje finansowe. Służy ona do płatności bezgotówkowych oraz do wypłaty gotówki z wykorzystaniem bankomatów. Występują podstawowe różnice między kartą kredytową a debetową.

Karty debetowe wydawane są do kont osobistych klientów indywidualnych i są narzędziem korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku. Zamiast płacić za produkty i usługi w gotówce, możesz posłużyć się płatnością bezgotówkową kartą płatniczą. Jeśli chcesz wypłacić pieniądze, wystarczy Ci karta i bankomat, który zrealizuje w jednej chwili wypłatę.

Inaczej działa karta kredytowa, ponieważ pozwala ona na dokonywanie płatności w dowolnie wybranych miejscach, w tym na dokonywanie płatnych rezerwacji przez internet, z wykorzystaniem środków finansowych przyznanych przez bank klientowi w ramach limitu kredytowego.

Do karty kredytowej przypisany jest nie tylko limit środków do wypłaty w ciągu jednego okresu rozliczeniowego, który jest dobierany pod kątem posiadanej przez Ciebie zdolności, ale również tak zwany okres bezodsetkowy. Obejmuje on czas korzystania z karty, zwykle wynoszący 30 dni oraz czas przeznaczony na spłatę powstałego wówczas zobowiązania finansowego. Najczęściej tak zwany grace period dla karty kredytowej trwa od 54 do 60 dni. Jeśli spłacisz w tym czasie swój dług zaciągnięty na karcie kredytowej, bank nie naliczy Ci żadnych odsetek i innych opłat.

Prócz kart debetowych i kredytowych w bankach klienci indywidualni mogą ponadto skorzystać z kart płatniczych, takich jak:

 • karty obciążeniowe – mające odroczony termin płatności, łączące w sobie funkcjonalność karty debetowej i kredytowej,
 • karty przedpłacone – nazywane kartami typu prepaid, które wymagają wcześniejszego zasilenia z konta osobistego czy firmowego na konto techniczne banku,
 • karty wirtualne – podobne do kart przedpłaconych, które nie mają fizycznej postaci, a jedynie numer do wykorzystywania w transakcjach bezgotówkowych.
Zobacz też:  Kredyt dla emeryta

Na karcie zawsze znajduje się jej indywidualny numer, imię i nazwisko posiadacza, data ważności karty oraz numer CVC2 / CVV2  służący do weryfikacji płatności kartą w sieci.

TOP 5 najpopularniejszych produktów bankowych dla klientów indywidualnych

Konto oszczędnościowe

Na trzecim miejscu listy TOP 5 popularnych produktów bankowych przeznaczonych dla klientów indywidualnych znajdują się konta oszczędnościowe pomagające w oszczędzaniu. Są to produkty depozytowe, umożliwiające gromadzenie oszczędności w bezpiecznych warunkach rachunku bankowego oprocentowanego. Klient nie może całkowicie swobodnie korzystać z oszczędności, ale ma możliwość wykonania np. kilku bezpłatnych przelewów z konta oszczędnościowego na rachunek osobisty miesięcznie, bez uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

Ponadto może zwiększać saldo na rachunku, przez co masz większą bazę do obliczania odsetek. Ważne jest przy wyborze oferty na konto oszczędnościowe sprawdzenie, jak wysokie oprocentowanie oferuje bank oraz w jakim trybie dokonywana jest kapitalizacja odsetek na rachunku. Im częściej są one dopisywane do salda, tym lepiej.

Konto oszczędnościowe zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych na nim środkom, ponieważ są one objęte gwarancją ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości stanowiącej równowartość 100 tys. euro w przeliczeniu na złotówki po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego.

Kredyty gotówkowe

Na czwartym miejscu zestawienia TOP 5 produktów bankowych dla klientów indywidualnych uplasowały się kredyty gotówkowe. To podstawowe produkty bankowe, które zwykle ssą niezabezpieczone i pozwalają na sfinansowanie dowolnych celów. Zaciągniesz taki kredyt, jeśli złożysz stosowny wniosek, najczęściej już także w trybie online, czyli bez konieczności wychodzenia z domu.

Dla uzyskania kredytu gotówkowego, należy wykazać się odpowiednio wysoką względem wnioskowanej kwoty, zdolnością kredytową oraz dobrą historią kredytową w BIK – Biurze Informacji Kredytowej.

Kredyty gotówkowe udzielane są zwykle w kwocie od kilku tysięcy złotych do nawet ponad 100 tys. zł, ale górna kwota zależy od oferty bankowej oraz możliwości finansowych klienta. Produkty te mają okres kredytowania do 10 lat. Spłacać należy je ratalnie, według harmonogramu przedstawionego przez bank.

Zobacz też:  Kredyt studencki – czy się opłaca?

Lokaty

Ostatnim popularnym produktem bankowym dla klientów indywidualnych na liście TOP 5 są lokaty, czyli rozwiązania depozytowe, podobne nieco do kont oszczędnościowych. Także i ich celem jest efektywne oszczędzanie, ale bez konieczności ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka z tego tytułu. Warto podkreślić, że lokaty mogą mieć różną formę i czas trwania. Dlatego wyróżnia się:

 • lokaty terminowe – krótko, średnio lub długoterminowe, w tym overnight, jednodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne czy nawet dwuletnie i dłuższe,
 • lokaty walutowe i złotowe,
 • lokaty odnawialne i nieodnawialne,
 • lokaty strukturyzowane, gdzie część kapitału przeznaczana jest na tradycyjny depozyt, a druga część na inwestycje,
 • lokaty rentierskie – pozwalające na uzyskiwanie wypłaty odsetek w ratach, przeznaczone dla klientów dysponujących wyższą kwotą depozytu.

Celem lokaty jest zabezpieczenie wartości pieniądza w czasie i wypracowanie odsetek, od których zawsze pobierany jest przez bank podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc. wypracowanych przychodów.

Depozyty bankowe mają to do siebie, że wymagają „zamrożenia” na pewien czas swoich oszczędności. Jeśli lokata zostanie zerwana przed okresem jej zapadalności, wówczas najprawdopodobniej stracisz wszystkie lub część wypracowanych odsetek. Przy porównywaniu ze sobą ofert lokat bankowych sprawdzaj zawsze wysokość ich oprocentowania, jaka podawana jest w skali roku.

Podobne wpisy