|

Jak sprzedać mieszkanie z kredytem ?

Zdecydowałeś się na kredyt hipoteczny, odłożyłeś wystarczającą sumę pieniędzy na wkład własny, ale sytuacja losowa zmusiła Cię do zmiany planów i konieczna jest sprzedaż mieszkania? Zastanawiasz się, czy mimo kredytu możesz sprzedać mieszkanie? Jeżeli szukasz informacji dotyczących sprzedaży mieszkania z kredytem jesteś we właściwym miejscu!

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem?

Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym wydaje się trudnym przedsięwzięciem. Na hipotece nieruchomości ustanowione jest zabezpieczenie spłaty zobowiązania i stąd wiele osób zastanawia się, czy w ogóle można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym? Z formalnego punktu widzenia sprzedaż mieszkania z kredytem jest możliwa. Kredytobiorca jest cały czas właścicielem nieruchomości i może nią swobodnie dysponować. Jedyne ograniczenie, jakie wynika z zakupu finansowanego ze środków pochodzących z kredytu jest fakt, że prawo do nieruchomości jest ograniczone przez hipotekę ustanowioną na rzecz banku i wpisaną do księgi wieczystej nieruchomości. W praktyce sprzedaż mieszkania z kredytem niewiele różni się od sprzedaży nieruchomości nieobciążonej hipoteką. Kupujący nie ponosi żadnego ryzyka związanego z zakupem.

Jak w praktyce wygląda sprzedaż mieszkania z kredytem?

Decydując się na sprzedaż, należy w pierwszej kolejności poinformować bank, w którym mamy zobowiązanie finansowe oraz pozyskać od niego niezbędne do sfinalizowania transakcji dokumenty. Powinniśmy to zrobić jeszcze zanim zostanie zamieszczone ogłoszenie o sprzedaży mieszkania. Dopiero po uzyskaniu zgody od banku możemy zająć się pozostałymi formalnościami. Zwykle jedną z najważniejszych informacji, jaka interesuje potencjalnych nabywców, jest ciążące na przedmiocie transakcji zobowiązanie wobec banku w postaci kredytu hipotecznego. Jeżeli takowe istnieje, w hipotekę wpisany jest kredytodawca, zabezpieczony w ten sposób przed ewentualnymi kłopotami ze spłatą rat. Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym to dość częsta praktyka. Trzeba przy tym wiedzieć na co zwrócić uwagę przy kredycie hipotecznym.

Jak sprzedać mieszkanie z kredytem?

Bank, w którym zaciągnięty został kredyt, powinien wydać zaświadczenie o bieżącym stanie zadłużenia wraz z odsetkami. Jest to początek procedury związanej ze sprzedażą mieszkania z kredytem hipotecznym. W tym momencie można już zamieścić ogłoszenie w Internecie samodzielnie albo za pośrednictwem biura nieruchomości. Ważnym elementem jest jednak wyszczególnienie informacji, że ogłoszenie dotyczy sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym. W momencie, gdy pojawia się osoba zainteresowana kupnem lokalu, warto sporządzić umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego, zwłaszcza jeżeli kupujący bierze kredyt.

Zobacz też:  Czym jest kredyt hipoteczny pod zastaw działki?

Umowa powinna zawierać informację o podziale środków ze sprzedaży nieruchomości na dwie części. Jedna z nich zostaje przekazana wierzycielowi hipotecznemu, a druga, stanowiąca różnicę pomiędzy ceną transakcji, a kwotą pozostała do spłaty z tytułu kredytu hipotecznego jest przelewana na rachunek bankowy sprzedającego. Podatek wynikający ze sprzedaży mieszkania przypada w udziale nabywcy. Koszty notarialne strony transakcji ustalają między sobą. Ostatni krok, który powinien wykonać sprzedający to wystąpienie do sądu o skreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Oprócz wypełnionego formularza KW-WPIS, konieczne jest także oświadczenie o spłacie kredytu wydane przez bank i dowód uregulowania opłaty sądowej za dokonanie skreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Kiedy nie można sprzedać mieszkania z kredytem?

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym nie może dojść do skutku w przypadku, gdy bank nie wyrazi zgody na przeprowadzenie transakcji. Powodem może być poziom zadłużenia kredytobiorcy. Problem ze sprzedażą mieszkania z hipoteką pojawia się również w momencie gdy, nabywca nieruchomości chce zaciągnąć kredyt w innym banku, niż ten, który dotychczas kredytował dane mieszkanie. Banki najczęściej wydają zgodę na wykreślenie z hipoteki dopiero w momencie spłaty całości zobowiązania.

Sprzedaż mieszkania z kredytem zależy więc od wielu niezależnych od właściciela czynników, ale jest możliwa. W praktyce wymaga jedynie zgody banku oraz spisania umowy przedwstępnej.

Przy sprzedaży nieruchomości nie można zapomnieć o oszacowaniu wartości i o tym ile kosztuje rzeczoznawca.

Podobne wpisy