Kredyt w rachunku bieżącym – co warto wiedzieć?

Banki mają rozbudowaną ofertę kredytową dla klientów prywatnych oraz firmowych. Możesz skorzystać zarówno z kredytów celowych, jak i zobowiązań, z których pieniądze możesz wykorzystać w sposób dowolny, bez konieczności informowania banku o ich przeznaczeniu. Do tej drugiej grupy zalicza się m.in. kredyt na rachunku bieżącym. Sprawdź, czym on właściwie jest.

Kredyt w rachunku bieżącym – co to jest?

Kredyt w rachunku bieżącym jest rodzajem kredytu gotówkowego, udzielanym klientowi w ramach jego konta osobistego. Nazywany niejednokrotnie limitem w rachunku bieżącym, jest z nim ściśle powiązany. Jest udzielany na podstawie umowy kredytowej zawartej uwzględniającej prawa i obowiązki pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą, czyli bankiem. Ma postać zwiększonego debetu na koncie, linii kredytowej, która kształtuje pewien margines bezpieczeństwa finansowego dla danego klienta.

Jednak należy rozróżnić przy tym ten produkt kredytowy od debetu jako takiego. Tym, co wyróżnia kredyt w rachunku bieżącym w porównaniu na przykład z konwencjonalnym kredytem gotówkowym, jest to, że nie jest on wypłacany w całości lub w formie ustalonych transz kredytobiorcy, ale bank gwarantuje, że suma przyznanej linii będzie dostępna dla klienta, jeśli ten w danym okresie (zwykle 12 miesięcy) wykorzysta pełne saldo środków finansowych na swoim rachunku osobistym. Udzielony kredyt na rachunku bieżącym powiększa aktualny, rzeczywisty stan konta. Jeśli na przykład klient ma 10 000 zł i udzielony zostanie limit kredytowy w wysokości 10 000 zł, saldo wyniesie 20 000 zł.

Dopiero kiedy wydasz pieniądze ze swojego salda, zaczniesz przy kolejnej płatności kartą czy wypłacie pieniędzy z bankomatu korzystać ze środków banku. Spłata kredytu udzielonego w koncie wygląda w ten sposób, że saldo pomniejsza się wraz z każdą wpłatą na konto, niezależnie od jej źródła. Bank nalicza Ci odsetki jedynie od wykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym. Oprocentowanie zwykle wynosi tyle co w przypadku kredytu gotówkowego.

Kredyt w rachunku bieżącym – co warto wiedzieć?

Kredyt w rachunku bieżącym – kto może otrzymać?

Warunkiem udzielenia kredytu w koncie bieżącym jest posiadanie rachunku osobistego w tym samym banku. Musisz o niego wnioskować tak jak w przypadku każdego innego zobowiązania finansowego. Banki stawiają potencjalnym kredytobiorcom wiele wymagań, wśród których znajdują się:

  • posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej,
  • posiadanie dobrej historii kredytowania w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).
Zobacz też:  Problem ze spłatą rat kredytowych - jak sobie z tym poradzić?

Jednak warto zwrócić uwagę na to, że bank może bez konieczności składania wielu dokumentów przez klienta sam sprawdzić, jakie ma on szanse na kredyt na podstawie przepływów pieniężnych na jego rachunku osobistym, o ile już od pewnego czasu takie konto istnieje. Klient musi się jedynie zgodzić na skontrolowanie historii kredytowej w BIK.

Do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym potrzebne jest złożenie odpowiedniego wniosku, a coraz częściej można to zrobić w trybie online, bez wychodzenia z domu.

Kredyt rewolwingowy a kredyt w rachunku bieżącym

Podobnym produktem do kredytu w rachunku bieżącym jest kredyt rewolwingowy. To odmiana zobowiązania obrotowego, które jest przeznaczone na sfinansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Podobnie jak limit kredytowy jest przyznawany najczęściej na rok w formie limitu na rachunku kredytowym.

Czym zatem kredyt w rachunku bieżącym różni się od kredytu rewolwingowego? Kontem, w którego ramach jest udzielany. Linia kredytowa jest udzielana w rachunku osobistym, a kredyt rewolwingowy w kredytowym i najczęściej jest on przeznaczony dla firm, w tym nowych, podczas gdy linia w rachunku bieżącym może być udzielona osobie prywatnej.

Kredyt rewolwingowy może być wykorzystywany od razu, bez konieczności spożytkowania w pierwszej kolejności środków własnych klienta.

Podobne wpisy