Kredyt czy leasing na samochód firmowy?

Badanie zrealizowane przez Instytut Keralla w III kw. 2018 roku wskazywało, że ponad połowa firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw finansowało samochody z wykorzystaniem leasingu. Z takiej formy pokrycia kosztów nabycia pojazdu dla firmy korzystało 50 proc. mikroprzedsiębiorstw i 57 proc. małych firm. Pozostali wykorzystywali gotówkę, ale również kredyty bankowe. Czy lepiej skorzystać z leasingu czy kredytu na samochód dla osoby prywatnej lub dla firmy? Sprawdź to!

Czym jest kredyt na samochód?

Zewnętrzne finansowanie nabycia pojazdu na firmę lub na potrzeby osoby prywatnej może odbywać się z wykorzystaniem pieniędzy banku. W tym celu jest zaciągany kredyt na samochód, który będzie zaliczany do grona zobowiązań celowych, czyli takich, które są udzielane przez bank na cele wskazane we wniosku.

Bank może przy tym sfinansować nabycie dowolnego pojazdu, nie tylko nowego, ale i używanego, a kupiony samochód najczęściej jest zabezpieczeniem spłaty zaciąganego zobowiązania. Instytucje kredytujące mogą mieć różne wytyczne dotyczące wykorzystania środków z kredytu samochodowego. Wśród akceptowalnych celów może znaleźć się zakup:

  • samochodu osobowego,
  • samochodu ciężarowego,
  • motocyklu,
  • quada,
  • samolotu,
  • motorówki lub innej łodzi itp.

W zdecydowanej większości przypadków bank zgadza się na udzielenie kredytu samochodowego na zakup używanego auta, od komisu, dealera czy osoby prywatnej, ale stawia ograniczenia co do rocznika pojazdu. Nie powinien on być starszy niż np. 6-10 lat.

W celu skorzystania z kredytu na samochód dla firmy czy dla osoby prywatnej klient musi odznaczać się dobrą historią kredytową w BIK, czyli w Biurze Informacji Kredytowej, a ponadto mieć odpowiednią zdolność kredytową.

Cechą charakterystyczną kredytu samochodowego oprócz jego celowości jest konieczność jego zabezpieczenia, które może mieć postać:

  • zastawu rejestrowego,
  • przewłaszczenia na zabezpieczenie,
  • cesji praw z polisy autocasco,
  • depozytu karty pojazdu.
Zobacz też:  Czy za niespłacone należności można iść do więzienia?

Najczęściej kredyty samochodowe są udzielane na dłuższy czas, np. na 10 lat, a kwota zobowiązania może wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych, jeśli tylko Twoja zdolność będzie na to pozwalała.

Kosztem kredytu samochodowego są przede wszystkim jego odsetki, które są naliczane od kwoty zaciągniętego kapitału kredytowego. Oprocentowanie kredytu samochodowego najczęściej jest niższe w porównaniu z klasycznym kredytem gotówkowym, ponieważ jest on produktem z dodatkowym zabezpieczeniem spłaty. Poza tym do grona kosztów zalicza się wydatek na ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń spłaty czy prowizję naliczaną z tytułu przystąpienia do zobowiązania.

Czym jest leasing na samochód?

Alternatywą względem finansowania zewnętrznego nabycia samochodu na firmę kredytem samochodowym jest leasing. Obecnie także osoby prywatne, nieprowadzące działalności gospodarczej, mogą z niego skorzystać dzięki rozwojowi rynku leasingu konsumenckiego.

Leasing jest formą zewnętrznego finansowania nabycia nie tylko pojazdów mechanicznych, ale również maszyn, urządzeń czy nieruchomości. Najczęściej jednak przedmiotem umowy jest pojazd.  

Na podstawie umowy leasingu finansujący, czyli leasingodawca, oddaje do dyspozycji klienta określoną rzecz do używania w zamian za ustalone opłaty, nazywane ratami. Przedmiotem może być m.in. samochód określonej marki i modelu, nowy lub używany. Leasingobiorca, czyli klient korzystający z takiego przedmiotu, musi uiszczać wspomniane raty w okresie trwania umowy.

Po zakończeniu umowy klient może dokonać wykupu samochodu z leasingu po ustalonej, atrakcyjnej cenie (leasing operacyjny) lub przechodzi on na własność korzystającego wraz z płatnością ostatniej raty (leasing finansowy).

Przykładowy leasing samochodu może mieć charakter leasingu operacyjnego lub leasingu finansowego, który przypomina swoją konstrukcją kredyt bankowy, ale są pewne różnice pomiędzy obiema formami finansowania nabycia auta.

Kredyt czy leasing na samochód firmowy?

Kredyt samochodowy czy leasing – różnice między firmą a osobą prywatną

W obu przypadkach – czy to przy leasingu, czy przy kredycie samochodowym firma może nabyć pojazd i móc go wykorzystywać w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Występują jednak różnice pomiędzy obiema formami finansowania.

Zobacz też:  Karta kredytowa czy warto?

Umowę na kredyt samochodowy podpisujesz wyłącznie w bankach lub u pośredników, współdziałających na przykład z salonami samochodowymi, natomiast umowy leasingowe w firmach, które świadczą takie usługi. Najczęściej formalności prowadzące do zawarcia umowy leasingowej są mniej skomplikowane niż przy kredycie bankowym, gdzie dokładnie jest weryfikowana zdolność kredytowa klienta oraz sprawdzana wartość nabywanego pojazdu. Leasing można wykorzystać w ramach procedury uproszczonej, a nawet jeśli konieczne jest przeprowadzenie procedury standardowej, klient dokumentuje jedynie swoje dochody, a firma leasingowa może go sprawdzić w dostępnych bazach danych biur informacji gospodarczej. Czasem nie sprawdza jednak klienta w BIK.

Własność samochodu jest tym, co wyraźnie odróżnia kredyt samochodowy od leasingu, ponieważ przez cały okres kredytowania bankowego pojazd pozostaje własnością klienta, podczas gdy w okresie leasingu należy on do firmy leasingowej.

Różnica między leasingiem a kredytem samochodowym dotyczy również możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych – w zależności od wybranego rodzaju leasingu mogą one leżeć po stronie leasingobiorcy (leasing finansowy) albo leasingodawcy (leasing operacyjny).

Koszty kredytowe obejmują prowizję za udzielenie finansowania, odsetki od kapitału oraz opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty, zaś w przypadku leasingu leasingobiorca płaci czynsz inicjalny (opłatę wstępną), raty i kwotę wykupu pojazdu (jeśli została ustalona).

Leasing czy kredyt samochodowy – co wybrać?

Musisz zdecydować, czy lepszym wyborem będzie leasing czy kredyt na samochód dla osoby prywatnej czy dla firmy. To zależy, jaka jest indywidualna zdolność kredytowa konsumenta lub przedsiębiorstwa. Jeśli jest ona względnie niska, udzielenie kredytu na samochód nie będzie możliwe, ale być może znajdzie się taka firma leasingowa, która to umożliwi.

Jeśli zależy Ci na czasie, weź auto w leasing z uwagi na możliwość skorzystania z uproszczonej procedury weryfikacji klientów. Przy kredycie bankowym cały proces udzielenia zobowiązania może być znacznie dłuższy. Leasing może być wygodny dla tych firm, które nie chcą obciążać swojej zdolności kredytowej albo wolą zmieniać auta co kilka lat bez konieczności przeprowadzania ich sprzedaży na własną rękę.

Zobacz też:  Historia kredytowa w BIK - jak ją sprawdzić i poprawić?

Natomiast w przypadku gdy chcesz mieć po kilku latach samochód na własność, a przy tym cały czas pozostawać właścicielem pojazdu, skorzystaj z kredytu.

Podobne wpisy