Kredyt dla nowych firm – czy to możliwe i na jakich warunkach?

Założenie firmy wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. W zależności od przedmiotu działalności i jej branży mogą one mieć różną skalę. Jeśli przedsiębiorca dysponuje własnymi oszczędnościami na ten cel lub może skutecznie ubiegać się o dofinansowanie, np. ze środków unijnych lub za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy, może szybko uruchomić swój biznes. Natomiast młode podmioty mogą też skorzystać z kredytów dla nowych firm. Niektóre banki są w stanie przyznać kredyt dla firm od pierwszego dnia działalności. Jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać?

Kredyt dla firm – jakie są wymagania bankowe?

Bardzo często podstawowym warunkiem przyznania kredytu dla przedsiębiorcy, prócz zweryfikowania zdolności kredytowej i historii kredytowej, jest odpowiednio długi staż. W większości przypadków należy potwierdzić swoją półroczną lub nawet roczną obecność na danym rynku.

Wymóg stażu trwającego 12 miesięcy – tyle co pełny rok podatkowy, podyktowany jest w bankach chęcią maksymalnego ograniczenia ryzyka kredytowania firm. Ta instytucja nie wie, czego może się spodziewać w przypadku podmiotów, które dopiero co zaczęły działać, nie mają historii działalności, nie mogą przedstawić zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami czy płatnością składek.

Jednak wymaganie od potencjalnych kredytobiorców firmowych potwierdzonego 12-miesięcznego stażu rynkowego nie jest powszechnie obowiązującą regułą. Są również kredyty dla nowych firm – niektóre możliwe do uzyskania od pierwszego dnia – od chwili zarejestrowania się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kredyt dla nowych firm – czy to możliwe i na jakich warunkach?

Kredyt od pierwszego dnia działalności

Nieliczne banki działające na polskim rynku dają możliwość uzyskania finansowania już od chwili rejestracji firmy. Wśród nich są:

  • Credit Agricole – kredyt w rachunku bieżącym od pierwszego dnia prowadzenia działalności, od 1000 zł do 400 000 zł bez zabezpieczeń, mający formę kredytowego limitu odnawialnego w koncie, bez prowizji za rozpatrzenie wniosku.
  • BNP Paribas – kredyt dla nowych firm, na dobry start, w kwocie do 30 000 zł bez konieczności ustanawiania zabezpieczeń, a z zabezpieczeniem do nawet 50 000 zł.
  • mBank – kredyt na start dla Twojej firmy, w kwocie do 30 000 zł, jeśli firma ma mniej niż pół roku, z okresem spłaty do 84 miesięcy i z karencją 3-miesięczną w spłacie kapitału pożyczki.
Zobacz też:  Kredyt w rachunku bieżącym – co warto wiedzieć?

Ustanowienie zabezpieczeń w niektórych bankach pozwoli na uzyskanie kredytu dla nowej firmy. Takim zabezpieczeniem może być polisa, depozyt określonej kwoty pieniędzy czy nawet hipoteka. Wartość kredytu może zabezpieczyć gwarancja BGK COSME – przedsiębiorca podpisuje weksel in blanco z deklaracją wekslową na rzecz BGK.

Bank może wymagać od przedsiębiorcy ubiegającego się o kredyt weryfikacji osobistej zdolności kredytowej (zobacz kalkulator zdolności kredytowej) oraz historii kredytowania, a także przedstawienia biznesplanu swojego przedsięwzięcia dla oceny jego rentowności.

Co można sfinansować kredytem dla firm?

Na co można przeznaczyć pieniądze uzyskane dla nowej firmy w ramach kredytu? Najczęściej na bieżącą działalność, zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do prowadzenia działalności, a nawet na pierwsze wynagrodzenie dla pracowników.

Podobne wpisy