|

Co to jest limit odnawialny?

Potrzebujesz dodatkowych funduszy, ale nie chcesz zaciągać kredytu w banku? Nagła sytuacja mocno osłabiła Twój budżet domowy? Może słyszałeś o limicie odnawialnym, ale nie wiesz, na jakich zasadach działa i do kogo jest skierowany? Koniecznie przeczytaj ten artykuł, jeżeli szukasz odpowiedzi na jedno z powyższych pytań! Z tego tekstu dowiesz się, na jakich zasadach działa limit odnawialny oraz kiedy warto z niego skorzystać.

Limit odnawialny

Limit odnawialny to produkt bankowy powiązany z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Jest rozwiązaniem pozwalającym na elastyczny dostęp do dodatkowych pieniędzy poprzez powiększenie salda dostępnych środków na rachunku bankowym. Klient otrzymuje do dyspozycji określoną sumę pieniędzy uzależnioną od zdolności kredytowej oraz osiąganych dochodów. Warto zastanowić się nad tym jak zwiększyć zdolność kredytową. Otrzymane środki mogą zostać spożytkowane na dowolny cel. Maksymalna kwota to 150 000 zł w zależności od banku, w którym ubiegamy się o przyznaniu limitu odnawialnego. Warunki udzielenia kredytu są ustalane indywidualnie. Wysokość prowizji, oprocentowanie i kwota limitu są zapisane w umowie. Podstawowym zabezpieczeniem dla banku jest rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Na czym polega limit odnawialny

Sposób działania limitu odnawialnego jest prosty. Bank przyznaje nam pulę pieniędzy, z których możemy swobodnie korzystać. W pierwszej kolejności wykorzystujemy zgromadzone przez nas pieniądze, a następnie korzystamy ze środków pochodzących z kredytu odnawialnego. Odsetki naliczane są każdego dnia wyłącznie od realnie wykorzystanej kwoty. Bank pobiera odsetki od pożyczonego kapitału w dniu określonym w umowie i nalicza odsetki, aż do momentu spłaty. Każdy przychód na nasze konto osobiste spłaca zaciągnięte zobowiązanie, jednocześnie odnawiając kwotę kredytu do naszej dyspozycji. Jeżeli nie korzystaliśmy z limitu, nie poniesiemy żadnych kosztów.


Załóżmy, że korzystamy z kredytu odnawialnego, którego limit wynosi 5000 zł. Na koncie osobistym zgromadziliśmy 3000 zł środków własnych. Gdy wydamy 4000 zł z konta, w pełni wykorzystujemy nasze oszczędności i zaciągamy kredyt w wysokości 1000 zł. Od tej kwoty bank będzie naliczał odsetki. Po wpłynięciu wynagrodzenia lub przychodu z innego tytułu zadłużenie zostaje spłacone, bank przestaje naliczać odsetki i możemy ponownie skorzystać z limitu na koncie w kwocie 5000 zł. W sytuacji, gdy korzystamy tylko z własnych oszczędności, nie ponosimy żadnych opłat związanych z limitem odnawialnym. Kredyt odnawialny z reguły udzielany jest na 12 miesięcy.

Limit odnawialny

Kto może skorzystać z limitu odnawialnego?

Z kredytu odnawialnego może skorzystać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ważny dowód osobisty oraz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub gotowość do otwarcia go w momencie ubiegania się o limit w koncie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą również mogą skorzystać z tego rozwiązania. Wniosek o limit odnawialny złożyć można przez Internet, infolinię lub bezpośrednio w oddziale.

Zobacz też:  Jak oszczędzać? Od czego zacząć?

Warunki udzielania kredytu odnawialnego

Wnioskując o kredyt odnawialny, bank ocenia naszą zdolność kredytową. Na jej podstawie zostanie podjęta decyzja dotycząca udzielenia finansowania. Od zdolności kredytowej zależy również kwota limitu oraz warunki kredytowania zawarte w umowie. Takie działanie ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z nieterminowym regulowaniem zadłużenia.


Jeśli posiadamy ROR od kilkunastu miesięcy, na który regularnie wpływają środki, możemy liczyć na uproszczoną procedurę oceny wniosku. Analiza historii konta może wystarczyć do pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Nowi klienci, oprócz dokumentów potwierdzających tożsamość, z reguły muszą potwierdzić osiągane dochody za pomocą np.:

 • zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach,
 • oświadczenia klienta o zatrudnieniu i dochodach,
 • wyciągu z konta, na które wpływa wynagrodzenie
 • decyzji o przyznaniu emerytury,
 • deklaracji podatkowej za poprzedni rok.

Dodatkowo potencjalny kredytodawca może zweryfikować rejestry i Twoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) w celu sprawdzenia, jak radziliśmy sobie ze spłatą dotychczasowych kredytów i pożyczek.

Kredyt odnawialny opłaty, zalety i wady

Każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady. Tak jest również w przypadku limitu odnawialnego na koncie bankowym. Omówmy najpierw opłaty związane z nim. Na koszt kredytu odnawialnego składa się kilka elementów tj. oprocentowanie nominalne, prowizja za udzielenie kredytu odnawialnego, prowizja za odnowienie kredytu (pobierana po 12 miesiącach), prowizja za podwyższenie wysokości kredytu oraz opłata za sporządzenie aneksu do umowy. Prowizja za udzielenie kredytu odnawialnego najczęściej wyrażona jest w procentach, z zastrzeżeniem, że nie może być ona niższa od konkretnej kwoty, np. 2% wartości finansowania oraz nie mniej niż 50 zł. Odsetki od kredytu odnawialnego naliczane są na podstawie zmiennej stopy procentowej i nie mogą być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych. Aktualnie oprocentowanie kredytu nie może być wyższe niż 7,20%. Prowizja za odnowienie limitu obliczana jest jako procent wartości limitu. Bank z reguły nie pobiera opłat, kiedy aneks dotyczy podwyższenia kwoty limitu.

Zobacz też:  Kredyt konsolidacyjny – zalety i wady

Zalety:

 • Można liczyć na naprawdę duże pieniądze z banku,
 • Dostęp do pieniędzy bez dodatkowych formalności,
 • Czas spłaty jest znacznie wydłużony w porównaniu z debetem na koncie,
 • Po spłaceniu linii kredytowej bank może przedłużyć ją.

Wady:

 • Przy nierozsądnym korzystaniu z limitu w koncie możemy w krótkim czasie zadłużyć się na duże sumy pieniędzy.
 • Niektóre banki oprócz odsetek naliczanych od pożyczonego kapitału, pobierają prowizję.

Limit odnawialny idealnie sprawdza się w momencie, gdy pojawiają się nieprzewidziane wydatki, które mocno osłabiają budżet domowy. Takie rozwiązanie może okazać się także dobrym wyborem, jeśli potrzebujesz zabezpieczenia finansowego. Należy pamiętać, że limit odnawialny jest formą kredytu, a odsetki od przeterminowanego zadłużenia, są znacznie wyższe od tych naliczanych na standardowych warunkach umowy. Jeżeli wiesz, że problemy finansowe mają charakter przejściowy i będziesz w stanie spłacić zobowiązanie, istnieje małe prawdopodobieństwo wpadnięcia w pętlę zadłużenia.

Podobne wpisy