||

Problem ze spłatą rat kredytowych – jak sobie z tym poradzić?

Na kredyt decydujemy się zazwyczaj, gdy mamy zdolność kredytową i stabilną pracę. Nikt z nas nie zakłada, że będzie miał problemy ze spłatą kredytu. Wzrost cen paliwa, żywności, prądu oraz gazu powoduje, że nagle tracimy płynność finansową i powstają zaległości w spłatach zobowiązań. W tym artykule opiszę co zrobić, gdy nie możemy spłacać kredytu.

Problem ze spłatą rat.

Problemy ze spłatą kredytu najczęściej pojawiają się w momencie, gdy nasz budżet domowy zostaje mocno osłabiony przez nagłą chorobę wymagającą kosztownego leczenia lub, gdy tracimy źródło dochodu. Jeżeli w takiej sytuacji dodatkowo zdecydujemy się na pożyczkę w celu spłacenia rat kredytu, nasze zobowiązania gwałtownie rosną, a ich spłata w terminie staje się coraz mniej realna. Co więc zrobić, jeżeli pożyczka nie jest dobrym rozwiązaniem? W pierwszej kolejności powinniśmy poinformować o zaistniałej sytuacji bank. Instytucja finansowa powinna wiedzieć, że kredytobiorca ma problemy finansowe na przykład wpadł w pętlę zadłuzenia. Może wtedy zaproponować wygodne rozwiązanie dla obu stron. Banki najczęściej proponują:

  • Ubezpieczenie od utraty pracy służy zabezpieczeniu finansowemu kredytobiorcy, który nagle stracił pracę. Taką polisę można zawrzeć indywidualnie w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym oraz przy kredycie hipotecznym. Suma ubezpieczenia może wynosić tyle, co wartość kredytu.
  • Ustawowe wakacje kredytowe obowiązują od czerwca 2020 roku w ramach tarczy antykryzysowej. Dotyczą one osób, które w wyniku pandemii straciły pracę lub stałe źródło dochodu. Z zawieszenia spłaty rat kredyty można skorzystać nawet do 3 miesięcy. Podstawowym warunkiem jest utrata pracy po 13.03.2020 r. Bank podczas zawieszenia spłaty kredytu nie ma prawa naliczać odsetek i innych opłat, a kredytobiorca musi zapłacić za umowy ubezpieczeniowe powiązane z kredytem.
  • Komercyjne wakacje bankowe są płatną usługą oferowaną przez bank udzielaną na wniosek kredytobiorcy za zgodą kredytodawcy. Podczas wakacji kredytowych komercyjnych zawieszana jest płatność raty kapitałowej kredytu, natomiast część odsetkowa nadal musi być spłacana. Szansę na uzyskanie komercyjnych wakacji przekreślają zaległości w spłacie w momencie wnioskowania.
  • Raty balonowe są rodzajem spłaty kredyty polegającym na comiesięcznym regulowaniu samych odsetek w początkowym okresie kredytowania, a pod koniec kapitału i ostatniej części odsetek. Raty miesięczne są stosunkowo niskie, jednak pod koniec musimy spłacić jednorazowo wysoką sumę pieniędzy.
  • Kredyt konsolidacyjny charakteryzuje się połączeniem wszystkich zobowiązań w instytucjach finansowych. Obejmuje pożyczki i kredyty, przy czym istotna jest różnica między kredytem a pożyczką. Raty miesięczne są niskie, ale okres kredytowania jest znacznie dłuższy w porównaniu z kredytem konsumpcyjnym. Bank w tym przypadku staje się jedynym kredytodawcą. Daje nam to, możliwość obniżenia raty miesięcznej do takiej kwoty, którą będziemy w stanie spłacić. Minusem tego rozwiązania jest większy koszt całego kredytu.
Problem ze spłatą rat kredytowych

Jak skontaktować się z bankiem i przedstawić problem ze spłatą kredytu?

Przyznaliśmy uczciwie przed samym sobą, że nie jesteśmy w stanie spłacić kredytu, mniej więcej wiemy co robić w sytuacji, gdy nie możemy uregulować zobowiązania wobec banku, ale nasuwa nam się pytanie jak poinformować o tym bank. Najlepiej zrobić to osobiście w najbliższym oddziale. Nasza postawa świadczy o tym, że nie bagatelizujemy problemu i chcemy ponieść konsekwencje. Uciekanie od długów nie polepsza sytuacji. Powinniśmy w takiej sytuacji zachować spokój. Duża część kredytobiorców ma problemy ze spłatą zaciągniętego kredytu, instytucje finansowe są na to przygotowane. Pracownik banku zaproponuje Ci jeden z wyżej wymienionych sposób na rozwiązanie problemów z kredytem. Dzięki współpracy z bankiem, bez względu na rozwiązanie, nie tracimy wiarygodności z punktu widzenia banku, nie zostaniemy wpisani do rejestru BIK jako dłużnicy oraz unikniemy konsekwencji związanych z zaleganiem ze spłatą kredytu.

Zobacz też:  Jak oszczędzać? Od czego zacząć?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców od BGK.

Z myślą o kredytobiorcach, którzy mają problem ze spłatą kredytu, powstał Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i ma za zadanie wspierać spłatę kredytów mieszkaniowych. Wsparcie jest udzielane na wniosek kredytobiorcy, który ma obowiązek zwrócić otrzymane środki w ciągu 12 lat (144 raty). Po upływie 36 miesięcy kredytobiorca rozpoczyna zwrot otrzymanego z FWK wsparcia. Spłata następuje w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Kwota wsparcia nie może przekraczać 72 000 zł. Aby uzyskać pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, kredytobiorca musi spełnić jeden z poniższych warunków:

  1. W dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca ma status bezrobotnego.
  2. Miesięczne koszty obsługi kredytu hipotecznego przez kredytobiorcę przekraczają 50%.
  3. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza dwukrotnie podwyższonych wynikających z ustawy o pomocy społecznej, kwot dochodów na jednego członka rodziny lub na osobę samotnie gospodarującą, które umożliwiają otrzymanie wsparcia.

Wsparcia z Funduszu nie uzyska kredytobiorca, który sam wypowiedział umowę o pracę lub utracił ją z własnej winy, pomocy nie otrzymają osoby, które mają prawo do mieszkania lub domu spółdzielczego albo są najemcami innej nieruchomości.

W momencie, gdy pojawiają się pierwsze problemy ze spłatą kredytu należy bezzwłocznie skontaktować się z bankiem i wspólnie poszukać korzystnego dla obu stron rozwiązania. Unikanie spłaty zobowiązań powoduje szereg nieprzyjemnych skutków. Tylko przemyślane decyzje i szybki czas reakcji pozwolą nam odzyskać płynność finansową.

Podobne wpisy