|||

Odstąpienie od umowy kredytu – czy jest możliwe?

Decyzja o kredycie powinna być uważnie przemyślana, jednak może się zdarzyć że klient,
w wyniku zdarzeń losowych będzie musiał zrezygnować z pomocy finansowej od banku. Powody mogą być różne i warto pamiętać, że na mocy Ustawy o kredycie konsumenckim
z 11. maja 2011 roku obowiązuje 14 dni na możliwość odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy kredytu

Zgodnie z tekstem ustawy, jako konsumenci możemy odstąpić od każdej umowy (w której są zawarte prawa i obowiązki kredytobiorcy i kredytodawcy) w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Bank ma obowiązek dostarczyć wzór odstąpienia od umowy na trwałym nośniku. Każdy bank posiada nieco odmienną formułę tego wzoru, jednak w tym artykule znajdziesz uniwersalny wzór informujący cię, jakie dane powinieneś przygotować przed złożeniem takiego dokumentu.
Odstąpienie od kredytu wiąże się z zapłatą odsetek przez kredytobiorcę. Odsetki są naliczone od kwoty kredytu, która została dotychczas wykorzystana lub od czasu, podczas którego środki były w posiadaniu kredytobiorcy. Szczegóły należy przeczytać we wzorze umowy kredytowej z konkretnym bankiem.
Rezygnacja z kredytu to inna rzecz niż odstąpienie od umowy. W przypadku, kiedy konsument chce się wycofać z umowy kredytowej po upływie 14 dni od jej zawarcia, obowiązują inne procedury. Każdą umowę da się rozwiązać, a warunki jej zerwania są zawarte w dokumencie. Rezygnacja z kredytu następuje za porozumieniem stron, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, natomiast kredytobiorca ma 30 dni na zwrócenie całej kwoty kredytu z powrotem do banku (jeśli umowa nie mówi inaczej). Należy też sprawdzić, czy kredytobiorca ponosi koszty rezygnacji z umowy (tak zwaną grzywnę za odstąpienie od umowy- odstępne).

Odstąpienie od umowy kredytu

Odstąpienie od umowy kredytu ratalnego

Kredyt ratalny jest udzielany na cele konsumpcyjne. Obecnie jest często zawierany drogą elektroniczną, przy czym jest jedną z opcji finansowania produktów w sklepach internetowych. Często banki oferują kredyty ratalne z zerowym oprocentowaniem (RRSO 0%). Oznacza to, że zwrócisz dokładnie taką kwotę, jaką pożyczyłeś. Sprawdź jednak, czy na pewno wszystkie raty posiadają zerowe oprocentowanie. W przypadku niektórych kredytów ta informacja nie jest na pierwszy rzut oka widoczna, a po czasie okazuje się, że tylko kilka pierwszych rat miało zerowe oprocentowanie.
Odstąpienie od umowy jest jak najbardziej możliwe, tak jak potwierdza ustawa o kredycie konsumenckim. Mamy standardowo 14 dni na złożenie odstąpienia od umowy.

Zobacz też:  TOP 5 najpopularniejszych produktów bankowych dla klientów indywidualnych

Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego

Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego jest zabezpieczone takim samym prawem jak kredyt konsumencki. Kredytobiorca ma 14 dni na zmianę decyzji i 30 dni na zwrot całej wartości kredytu, powiększonej o odsetki z czasu, kiedy był w posiadaniu pożyczki. Najlepiej nie zwlekać ze spłatą, ponieważ odsetki rosną każdego dnia. W przypadku kredytu hipotecznego dochodzą też dodatkowe koszta, jak umowa notarialna, ubezpieczenie kredytu, założenie konta w banku. Niestety tych kosztów poniesionych przez kredytobiorcę nie da się odzyskać.

Odstąpienie od umowy kredytowej – wzór

Mamy nadzieję, że z naszego artykułu dowiedziałeś jak można odstąpić lub zrezygnować z kredytu. Do każdej umowy bank powinien załączyć wzór odstąpienia. Banki posiadają swoje własne wzory, a u nas możesz zobaczyć jak teoretycznie wygląda odstąpienie od umowy kredytowej. Wzór załączamy poniżej.

Podobne wpisy