|||

Odstąpienie od umowy kredytu – czy jest możliwe?

Decyzja o kredycie powinna być uważnie przemyślana, jednak może się zdarzyć że klient,
w wyniku zdarzeń losowych będzie musiał zrezygnować z pomocy finansowej od banku. Powody mogą być różne i warto pamiętać, że na mocy Ustawy o kredycie konsumenckim
z 11. maja 2011 roku obowiązuje 14 dni na możliwość odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy kredytu

Zgodnie z tekstem ustawy, jako konsumenci możemy odstąpić od każdej umowy (w której są zawarte prawa i obowiązki kredytobiorcy i kredytodawcy) w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Bank ma obowiązek dostarczyć wzór odstąpienia od umowy na trwałym nośniku. Każdy bank posiada nieco odmienną formułę tego wzoru, jednak w tym artykule znajdziesz uniwersalny wzór informujący cię, jakie dane powinieneś przygotować przed złożeniem takiego dokumentu.
Odstąpienie od kredytu wiąże się z zapłatą odsetek przez kredytobiorcę. Odsetki są naliczone od kwoty kredytu, która została dotychczas wykorzystana lub od czasu, podczas którego środki były w posiadaniu kredytobiorcy. Szczegóły należy przeczytać we wzorze umowy kredytowej z konkretnym bankiem.
Rezygnacja z kredytu to inna rzecz niż odstąpienie od umowy. W przypadku, kiedy konsument chce się wycofać z umowy kredytowej po upływie 14 dni od jej zawarcia, obowiązują inne procedury. Każdą umowę da się rozwiązać, a warunki jej zerwania są zawarte w dokumencie. Rezygnacja z kredytu następuje za porozumieniem stron, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, natomiast kredytobiorca ma 30 dni na zwrócenie całej kwoty kredytu z powrotem do banku (jeśli umowa nie mówi inaczej). Należy też sprawdzić, czy kredytobiorca ponosi koszty rezygnacji z umowy (tak zwaną grzywnę za odstąpienie od umowy- odstępne).

Odstąpienie od umowy kredytu

Odstąpienie od umowy kredytu ratalnego

Kredyt ratalny jest udzielany na cele konsumpcyjne. Obecnie jest często zawierany drogą elektroniczną, przy czym jest jedną z opcji finansowania produktów w sklepach internetowych. Często banki oferują kredyty ratalne z zerowym oprocentowaniem (RRSO 0%). Oznacza to, że zwrócisz dokładnie taką kwotę, jaką pożyczyłeś. Sprawdź jednak, czy na pewno wszystkie raty posiadają zerowe oprocentowanie. W przypadku niektórych kredytów ta informacja nie jest na pierwszy rzut oka widoczna, a po czasie okazuje się, że tylko kilka pierwszych rat miało zerowe oprocentowanie.
Odstąpienie od umowy jest jak najbardziej możliwe, tak jak potwierdza ustawa o kredycie konsumenckim. Mamy standardowo 14 dni na złożenie odstąpienia od umowy.

Zobacz też:  Co to jest limit odnawialny?

Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego

Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego jest zabezpieczone takim samym prawem jak kredyt konsumencki. Kredytobiorca ma 14 dni na zmianę decyzji i 30 dni na zwrot całej wartości kredytu, powiększonej o odsetki z czasu, kiedy był w posiadaniu pożyczki. Najlepiej nie zwlekać ze spłatą, ponieważ odsetki rosną każdego dnia. W przypadku kredytu hipotecznego dochodzą też dodatkowe koszta, jak umowa notarialna, ubezpieczenie kredytu, założenie konta w banku. Niestety tych kosztów poniesionych przez kredytobiorcę nie da się odzyskać.

Odstąpienie od umowy kredytowej – wzór

Mamy nadzieję, że z naszego artykułu dowiedziałeś jak można odstąpić lub zrezygnować z kredytu. Do każdej umowy bank powinien załączyć wzór odstąpienia. Banki posiadają swoje własne wzory, a u nas możesz zobaczyć jak teoretycznie wygląda odstąpienie od umowy kredytowej. Wzór załączamy poniżej.

Podobne wpisy