Na co zwrócić uwagę przy kredycie hipotecznym ?

Jeżeli rozważasz zakup nieruchomości częściowo finansowanej kredytem, ale nie wiesz, na co warto zwrócić uwagę, decydując się na pożyczenie pieniędzy od banku, koniecznie przeczytaj ten artykuł! Znajdziesz w nim podstawowe informacje dotyczące kredytów hipotecznych w tym zasady udzielania kredytu oraz czym powinieneś się kierować przy wyborze oferty kredytu.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka, czyli nic innego jak ograniczone prawo rzeczowe, które daje wierzycielowi zabezpieczenie nieruchomości. Takie działanie ma za zadanie zminimalizować potencjalne straty w momencie, gdy kredytobiorca przestanie spłacać zobowiązanie. Hipoteka powstaje z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej właściwej dla danej nieruchomości, a wygasa w momencie spłaty kredytu hipotecznego. Jako właściciel nieruchomości możesz dalej nią rozporządzać, ale hipoteka umożliwia bankowi dochodzenie swoich praw, bez względu na to, czyją jest własnością. Mieszkanie lub dom z hipoteką można wynająć lub sprzedać za zgodą banku po spełnieniu wszystkich formalności.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać kredyt hipoteczny?

Pierwszym kryterium, które bank bierze pod uwagę podczas wydania decyzji kredytowej, jest wiek potencjalnego kredytobiorcy. Tylko pełnoletnie osoby mogą złożyć wniosek o kredyt. Jednak bardzo rzadko zdarza się, aby młode osoby dostały kredyt. Największą szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku mają osoby po 30 roku życia. Banki również zastrzegają , że kredytobiorca, spłacając ostatnią ratę kredytu, nie powinien być starszy, niż 75 czy 80 lat. Dokumenty należy przygotować, aby móc wnioskować o kredyt to:

 • Wniosek kredytowy,
 • Dowód osobisty,
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • Zaświadczenie o zarobkach,
 • Umowa przedwstępna zawarta z deweloperem.
Na co zwrócić uwagę przy kredycie hipotecznym?

Maksymalny czas na wydanie decyzji kredytowej to 21 dni, w praktyce rzadko kiedy przekracza on 3-4 dni robocze. Historia kredytowa to najważniejszy czynnik, który ma wpływ na ocenę wniosku o kredyt hipoteczny. Warto pamiętać, że dla banku bardziej wiarygodnym klientem jest ta osoba, która nie posiada żadnej historii kredytowej, niż złą (historię kredytową można sprawdzić w BIK oraz poprawić o czym możesz się dowiedzieć). Kolejnym ważnym aspektem są dochody. Wysokość kosztów, nie przychodów, jest tutaj czynnikiem, który potrafi zaważyć nad decyzją o kredycie. Nie jest powiedziane, że osoba zarabiająca 15 000 zł miesięcznie otrzyma kredyt. Ważne jest to, jak wysokie są wydatki obciążające jego portfel, w tym liczba osób na utrzymaniu, inne zaciągnięte kredyty i pożyczki, limity kart kredytowych czy wysokość stałych kosztów utrzymania. Nieodpowiedni dobór parametrów kredytowania może być równoznaczny z wydaniem negatywnej decyzji kredytowej. W tym kontekście warto również wspomnieć, że kredytu hipotecznego nie otrzymają osoby, których finansowanie nie spełnia wymagań zawartych w Rekomendacji S. (klienci zainteresowani okresem kredytowania dłuższym niż 35 lat lub nieposiadający minimalnej wartości wymaganego wkładu własnego, która obecnie wynosi on 20% kosztów inwestycji).

Zobacz też:  Kredyt walutowy – czym jest i czy warto?

Kredyt hipoteczny, na co zwracać uwagę?

Zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy z bankiem, powinniśmy poznać podstawowe parametry, które pozwalają ocenić kredyt hipoteczny. Na co zwrócić uwagę, analizując ofertę? Istotne są:

 • Wymagania banku w zakresie zdolności kredytowej. Każdy bank przyjmuje trochę inne kryteria do oceny zdolności, a także wiarygodności kredytowej. Trudno jest pozyskać informacje, jakie dokładnie czynniki bierze pod uwagę każda z instytucji. Nie jest powiedziane, że jeśli jeden bank odrzuci nasz wniosek, drugi zrobi tak samo.
 • Wysokość wkładu własnego. Wkład własny to niezbędny element ubiegania się o kredyt hipoteczny, powinien wynosić 20% wartości kredytu. Banki często jednak idą klientom na rękę i połowę tej kwoty pozwalają zabezpieczyć w inny sposób. Poza tym wkład własny może zmniejszyć kredyt.
 • Wysokość oprocentowania. To jeden z parametrów, który pozwala obliczyć koszty kredytowania. Na jego podstawie da się obliczyć wysokość odsetek, które należy oddać do banku wraz z pożyczonym kapitałem. Oprocentowanie nie oddaje całkowitych kosztów kredytowania.
 • Wysokość RRSO jest najlepszym wskaźnikiem do porównywania ofert kredytów pomiędzy sobą. Pełna nazwa RRSO to rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Wskaźnik ten obejmuje koszty związane z uzyskaniem finansowania, w szczególności takie jak odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże znane kredytodawcy oraz koszty usług dodatkowych.
 • Wysokość prowizji bankowej. Z punktu widzenia banku prowizja jest marżą, czyli zyskiem instytucji z tytułu pożyczenia środków. Zależy ona od polityki samego banku. Zwykle jest najwyższa w przypadku ofert o niskim oprocentowaniu. Jej wysokość to średnio 3% wartości kredytu.
 • Czas trwania zobowiązania. Z reguły, im dłuższy okres kredytowania, tym większe koszty poniesiemy ze względu na większą liczbę rat.
 • Warunki umowy kredytowej, które kredytobiorca może negocjować z bankiem. Sposób spłaty może być malejący lub równy. Wszystko zależy od naszych możliwości finansowych. Jeżeli mamy wystarczające środki, aby spłacać w pierwszych latach wyższe raty, powinniśmy rozważyć raty malejące. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, warto zdecydować się na równe raty.
 • Wysokość ubezpieczenia. Ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe, ale bardzo często banki oferują korzystniejszą ofertę kredytową, gdy decydujemy się ubezpieczyć kredyt. Koszty ubezpieczeń mogą wahać się od kilku do kilkunastu procent wartości pożyczanej kwoty. Jako klient możesz więc wykupić ubezpieczenie u innego podmiotu.
Zobacz też:  Kalkulator zdolności kredytowej – sprawdź, czy masz szanse na kredyt

Raty kredytu hipotecznego należy dopasować do swoich potrzeb, aby ich spłacanie nie było zbyt dużym obciążeniem dla budżetu domowego. Decyzję o kredycie należy podjąć racjonalnie, uwzględniając czynniki, o których mowa w artykule. Tylko przemyślana decyzja pozwoli nam uniknąć przykrych konsekwencji związanych z nieterminowym spłacaniem rat, które są nieodłącznym elementem każdego zobowiązania finansowego.

Podobne wpisy