Czym jest kredyt hipoteczny pod zastaw działki?

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego jest wpis hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. Musisz mieć nieruchomość lub ją kupić i w ten sposób obciążyć, by bank był skłonny udzielić Ci takiego zobowiązania – poza spełnieniem wymogu wkładu własnego czy odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Banki akceptują niejednokrotnie możliwość ustanowienia zastawu w formie zabezpieczenia, a jego przedmiotem może być działka. Sprawdź, jak wygląda oferta kredytu pod zastaw działki.

Co to jest kredyt hipoteczny pod zastaw działki?

W ofertach banków ważne miejsce zajmuje kredyt hipoteczny, który jest udzielany na ściśle określone cele mieszkaniowe, m.in. na zakup domu lub mieszkania czy budowę domu jednorodzinnego. Podstawowym zabezpieczeniem spłaty takiego kredytu jest hipoteka na nieruchomości.

Jeśli kredytobiorca jest w posiadaniu działki budowlanej, rolnej czy rekreacyjnej, może starać się o udzielenie w banku kredytu hipotecznego pod zastaw takiej nieruchomości gruntowej. Bank w takim przypadku udziela klientowi kredytu w kwocie, która nie może przekroczyć wartości działki stanowiącej zabezpieczenie zobowiązania. Najczęściej kwota kredytu hipotecznego w takim przypadku nie będzie przekraczać 70-80 proc. wartości działki. W księdze wieczystej konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu na rzecz banku, który zostanie wykreślony po spłacie wszystkich rat.

Gdybyś miał problemy oraz przestał spłacać kredyt hipoteczny pod zastaw działki, kredytodawca ma prawo żądać egzekucji długu i zaspokojenia roszczeń z działki, na której została uprzednio ustanowiona hipoteka. Działka zostanie zlicytowana w ramach oferty publicznej, a z otrzymanej kwoty będzie spłacony kapitał kredytu, odsetki, a także koszty komornicze, ponieważ to komornik dokonuje takiej egzekucji i licytacji.

Czym jest kredyt hipoteczny pod zastaw działki?

Jakie rodzaje działek pod zastaw kredytu hipotecznego?

Klient może wziąć kredyt hipoteczny pod zastaw działki, jeśli spełnia ona kilka warunków:

  • Posiada założoną księgę wieczystą, do której zostanie dokonany wpis hipoteki na rzecz banku.
  • Jest własnością kredytobiorcy lub jej właściciel wyraził zgodę na zabezpieczenie zobowiązania.
  • Posiada określoną, możliwą do potwierdzenia wartość rynkową.
  • Jest nieobciążona hipotecznie.
  • Nie ma wad prawnych, które uniemożliwiałyby jej sprzedaż w przyszłości.
Zobacz też:  Na co zwrócić uwagę przy kredycie hipotecznym ?

Natomiast wcale nie jest powiedziane, że kredyt hipoteczny musi być udzielony wyłącznie w związku z posiadaną działką budowlaną. Dlatego w wielu bankach możliwe jest uzyskanie kredytu hipotecznego pod zastaw działki rolnej, kredytu hipotecznego pod działkę rekreacyjną, leśną, siedliskową czy inwestycyjną.

Najważniejsze, by taka działka miała odpowiednią dla banku wartość, która w dużej mierze decyduje o możliwym do udzielenia kredycie pod nieruchomość gruntową.

Różnica między kredytem hipotecznym pod nieruchomość a kredytem pod zastaw działki

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem celowym, który możesz wykorzystać jedynie na cele mieszkaniowe zgłoszone we wniosku. Najczęściej jest to zakup mieszkania z rynku pierwotnego czy wtórnego lub budowa domu. Natomiast kredyt pod zastaw działki, o ile nie jest to jednocześnie kredyt hipoteczny, możesz przeznaczyć na dowolne cele. Możesz sprawdzić ile trwa załatwienie kredytu hipotecznego.

Ponadto kredyt hipoteczny pod nieruchomość można wziąć zwykle wtedy, gdy ustanowisz hipotekę na kupowanej nieruchomości, zaś kredyt pod zastaw działki będzie wymagał tego, byś miał już taką działkę wcześniej.

Podobne wpisy