Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

Zasadniczo kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem pozwalającym na sfinansowanie kosztów nabycia nieruchomości mieszkalnej lub jej wybudowania. Ma charakter celowy, ponieważ środki z takiego zobowiązania musisz wydatkować zgodnie ze wskazaniami we wniosku. Banki zwykle udzielają kredytów hipotecznych na wiele lat, co pozwala na rozłożenie ich spłaty na niższe raty kapitałowo-odsetkowe. Kredytobiorca musi je uiszczać zgodnie z ustalonym harmonogramem, ale jeśli tylko jego bieżąca sytuacja finansowa na to pozwala, istnieje możliwość wcześniejszej częściowej lub całościowej spłaty. Na co zwrócić uwagę przy kredycie hipotecznym i czy warto go nadpłacać?

Co to jest nadpłacanie kredytu?

Nadpłacanie kredytu hipotecznego polega na przelewaniu na konto kredytowe w danym banku większej kwoty, niż wskazywałaby na to rata kapitałowo-odsetkowa. Nie jest to proces, do którego bank zmusza klienta. Sam decydujesz jako kredytobiorca, ile i kiedy chcesz wpłacić pieniędzy. Dzięki temu możesz odprowadzać do banku potrójną czy podwójną wysokość raty, co spowoduje, że szybciej pozbędziesz się swojego zobowiązania, a odsetki w kolejnych ratach kapitałowo-odsetkowych będą po prostu niższe, jako że nalicza się je zawsze od aktualnego salda.

Prawo do częściowej lub całkowitej spłaty kredytu hipotecznego

Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli na 20 czy 30 lat zobowiązanie hipoteczne, mogą z czasem poprawić swoją sytuację finansową – znaleźć lepszą pracę, wygrać na loterii czy odziedziczyć pieniądze w spadku po bliskiej osobie. Wtedy prawdopodobnie zadadzą sobie pytanie, czy kredyt hipoteczny można spłacić szybciej? Okazuje się, że wcześniejsze uregulowanie zobowiązania, jego nadpłacanie czy częściowe spłacenie to często spotykana praktyka w bankach.

Możliwość szybszej spłaty kredytu hipotecznego jest usankcjonowana prawnie. Taka opcja została wskazana w art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Przepis ten stanowi, że konsument ma prawo w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części zobowiązania przed terminem określonym w umowie.

Zobacz też:  Odstąpienie od umowy kredytu - czy jest możliwe?

Dodatkowo ustawodawca ustalił, że kredytodawca nie może uzależniać przyjęcia spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie od udzielenia konsumentowi informacji o takiej możliwości.

Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

Czym nadpłata kredytu hipotecznego różni się od wcześniejszej spłaty?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w istocie różni się od nadpłaty. O tej pierwszej możliwości mówimy, gdy uregulujesz zobowiązanie przed czasem wskazanym w umowie. Natomiast z nadpłatą masz do czynienia, jeśli uiszczasz kwotę większą niż wskazuje na to ustalony z bankiem harmonogram spłaty zobowiązania.

Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

Możliwość szybszego wywiązania się z zobowiązania wobec banku właściwie zawsze jest rozwiązaniem opłacalnym, ponieważ w krótszym czasie pozbędziesz się długu, a bank nie  będzie naliczać Ci odsetek zgodnie z pierwotnymi zapisami w umowie. Możesz uzyskać też zmniejszenie rat kapitałowo-odsetkowych. Od ciebie i od tego, jaką politykę prowadzi bank w kwestii nadpłacania kredytu hipotecznego zależy, na jaką opcję się zdecydujesz.

Nadpłata może obniżyć miesięczną ratę kredytu, ale nie zmniejszy znacząco wysokości kosztów zobowiązania. Pod tym względem korzystniejsze jest skrócenie czasu trwania umowy. Czy warto nadpłacać w ten sposób zobowiązanie? Tak, bo szybciej je oddasz i mniej odsetek i innych opłat związanych z kredytowaniem zapłacisz bankowi. Zgodnie z art. 39 ust. 1 wspominanej ustawy, w przypadku uregulowania całości zobowiązania przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny całkowity koszt produktu ulega obniżeniu o odsetki i inne opłaty przypadające za okres, od którego umowa przestanie obowiązywać, chociażbyś poniósł je przed rozliczeniem się z bankiem. 

Uwaga na prowizję za nadpłatę!

Przy rozważaniu, czy opłaca się nadpłacać kredyt hipoteczny, nie należy zapominać o kosztach, jakie z tego tytułu możesz ponieść. Zgodnie z art. 40 ustawy o kredycie hipotecznym, strony umowy mogą zastrzec rekompensatę w przypadku uregulowania całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem zaznaczonym w umowie. Dotyczy to więc również sytuacji nadpłacania zobowiązania.

Zobacz też:  Jak obliczyć oprocentowanie kredytu?

Jeśli spłacasz w takim trybie kredyt hipoteczny oprocentowany zmienną stopą, bank zgodnie z prawem może pobrać od Ciebie rekompensatę wyłącznie, gdy oddanie całości czy części zobowiązania nastąpiło w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Owa prowizja za nadpłatę kredytu lub wcześniejszą jego spłatę nie może być jednak większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od uregulowanej przed terminem całości lub części zobowiązania hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty ani większa niż 3 proc. spłacanej kwoty.

Nadpłacanie kredytu hipotecznego ze stałą stopą procentową zawsze może być obciążone rekompensatą. Nie może być ona wyższa niż koszty kredytodawcy bezpośrednio związane z przedterminowym zwrotem kapitału do banku. Przy okazji zobacz czym jest kredyt hipoteczny pod zastaw działki.

Podobne wpisy