Ile trwa załatwienie kredytu hipotecznego?

Ile trwa załatwienie kredytu hipotecznego?

Procedura udzielenia kredytu hipotecznego pozwalającego na sfinansowanie kosztów nabycia nieruchomości mieszkalnej czy wybudowania domu jednorodzinnego może zająć sporo czasu. Kiedy wyszukałeś atrakcyjną ofertę sprzedaży np. mieszkania, chcesz jak najszybciej móc podpisać akt notarialny i zrealizować transakcję. Tymczasem powinieneś uzbroić się w cierpliwość. Zobacz, jakie są poszczególne etapy kredytu hipotecznego prowadzące do jego udzielenia oraz ile trwa procedura uzyskania kredytu hipotecznego.

Specyfika kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny jest specyficznym rodzajem celowego zobowiązania, którego środki mogą być wydatkowane tylko na cele związane z nieruchomościami – głównie będzie to zakup mieszkania czy domu albo wybudowanie własnego lokum. Ważnym pytaniem jest na co zwrócić uwagę przy kredycie hipotecznym?

Zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego jest zaś hipoteka ustanowiona na rzecz banku w księdze wieczystej nieruchomości. Musisz wiedzieć, że takie zobowiązania są zwykle długoterminowe i mają wysoką kwotę udzielonego kapitału. Dlatego banku muszą dołożyć wszelkich starań, aby zweryfikować wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy. Nie mogą pominąć procedury sprawdzania Twojej zdolności oraz historii w Biurze Informacji Kredytowej.

Takie obowiązki nakłada na nie wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Banki w sposób indywidualny, posiłkując się jednak wytycznymi z Rekomendacji S, ustalają poszczególne etapy weryfikacji wiarygodności klientów. Zobacz, jak to wygląda w praktyce i jak przebiegają etapy rozpatrywania wniosku o kredyt hipoteczny.

Etapy ubiegania się o kredyt hipoteczny

Pierwszym krokiem prowadzącym do uzyskania kredytu hipotecznego w banku jest wybór oferty, która najlepiej pasuje do Twoich potrzeb i ma najniższe możliwe koszty kredytowania. W momencie kiedy złożysz wniosek, rozpoczyna się procedura kredytu hipotecznego. Obejmuje ona w istocie:

 • złożenie wniosku na druku bankowym;
 • dołączenie do wniosku wszystkich wymaganych przez bank dokumentów – dochodowych, dotyczących kredytowanej nieruchomości, posiadanego wkładu własnego czy też potwierdzających Twoją tożsamość;
 • proces weryfikacji kredytowej – obejmuje on analizę zdolności kredytowej i weryfikację klienta w BIK;
 • wydanie decyzji;
 • odbiór decyzji kredytowej.
Zobacz też:  Różnica między kredytem a pożyczką

Zdecydowanie najwięcej czasu zajmuje skompletowanie wymaganych dokumentów takich jak zaświadczenie o zarobkach do kredytu hipotecznego ale i analizy przeprowadzane przez pracowników banku.

Ile trwa załatwienie kredytu hipotecznego?

Ile czasu czeka się na wydanie decyzji kredytowej w banku?

Bank nie może w sposób całkowicie niezależny względem wytycznych ustawowych i związanych z Rekomendacją ustalać tego, ile trwa załatwienie kredytu hipotecznego. Czas oczekiwania na decyzję banku został uregulowany przepisami ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 roku.

Art. 14 pkt 2 jasno określa, ile się czeka na decyzję kredytu hipotecznego. Stanowi on, że kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent są obowiązani przekazać konsumentowi decyzję w sprawie udzielenia zobowiązania, na trwałym nośniku, w dwudziestym pierwszym dniu od dnia otrzymania wniosku. Konsument może dodatkowo wyrazić zgodę na wcześniejsze jej przekazanie.

Maksymalnie możesz więc czekać 21 dni na decyzję, ale termin ten zawsze jest liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Dlatego też realnie czas oczekiwania na kredyt hipoteczny może się wydłużyć nawet dwukrotnie.

Z drugiej strony są takie banki, które deklarują udzielenie choćby wstępnej decyzji nawet tego samego dnia, w którym złożysz wniosek. To, ile się czeka na kredyt hipoteczny, będzie uzależnione od systemu, w jakim pracuje bank. Niektóre instytucje stosują dwuetapową weryfikację wniosków, z wydaniem decyzji wstępnej i decyzji ostatecznej.

Od czego zależy długość czasu oczekiwania na kredyt hipoteczny?

Wiesz już, jak długo czeka się na kredyt hipoteczny, ale są czynniki, które mogą przyspieszyć wydanie decyzji lub opóźnić ją. Wśród nich wymienia się:

 • typ zobowiązania, o które wnioskujesz – decyzje przez instytucję finansową czyli bank wydawane są szybciej przy kredytach gotówkowych niż hipotecznych;
 • ilość procedowanych w tym samym czasie wniosków kredytowych w banku;
 • atrakcyjność oferty;
 • liczbę pracowników analizujących wnioski kredytowe;
 • korzystanie przez bank z automatycznych procesów ułatwiających weryfikację;
 • kompletność załączników składanych do wniosku.
Zobacz też:  Sprzedajemy dom lub działkę, ile kosztuje rzeczoznawca?

Czy można skrócić czas oczekiwania na kredyt hipoteczny?

Jeśli wyjątkowo zależy Ci na czasie i chcesz jak najszybciej dowiedzieć się, czy dostaniesz kredyt hipoteczny w danym banku, możesz podjąć pewne kroki, by skrócić czas oczekiwania na zobowiązanie. Przede wszystkim zanim złożysz wniosek, dowiedz się, jakie dokumenty będą do niego potrzebne i skompletuj je wszystkie. Na niektóre zaświadczenia możesz czekać nawet kilka dni. W ten sposób unikniesz sytuacji, w której bank będzie przedłużał proces weryfikacji w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji.

Podobne wpisy