|

Jak obliczyć oprocentowanie kredytu?

Kredyt gotówkowy obciąża budżet domowy bez względu na jego wysokość. To zobowiązanie, o którym należy pamiętać, aby nie doszło do problemów związanych z zaległymi należnościami. W tym artykule opiszę, jak uniknąć dodatkowych kosztów oraz na co należy uważać, zaciągając kredyt w banku.

Czym jest oprocentowanie?

Oprocentowanie to główny koszt związany z kredytem. Od oprocentowania zależy ogólna wartość odsetek zapłacona w całym okresie kredytu oraz wysokość raty. Składa się z marży banku i stawki referencyjnej. Marża jest tym, na czym rzeczywiście zarabia na danym kredycie. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie przez każdy bank i zależy od polityki danego banku. Stopa referencyjna zależy od wysokości tzw. stóp procentowych ustalanych przez Bank Centralny (w Polsce Narodowy Bank Polski). Kiedy stopy procentowe spadają, obniża się również koszt kredytów poprzez spadek oprocentowania. Warto pamiętać, że maksymalne oprocentowanie kredytu to poziom, którego nie mogą przekroczyć instytucje finansowe działające na polskim rynku. Chociaż są one uprawnione do samodzielnego ustalania kosztów udzielanych zobowiązań, to zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, powinny trzymać się ustalonych norm. W 2021 roku maksymalne oprocentowanie kredytu wynosi 7,2%, co wynika z rekordowo niskiej stopy referencyjnej NBP, wynoszącej zaledwie 0,1%. Na stronie internetowej UOKiK można znaleźć aktualne informacje dotyczące kwestii kredytowych wraz z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Co wchodzi w skład kredytu?

 • Odsetki. Raty kredytu gotówkowego będą składały się z części kapitałowej i odsetkowej. Część kapitałowa to kwota, jaką pożyczamy od banku, a odsetkowa to wyrażony w procentach koszt kredytu liczony od jego całkowitej kwoty. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne( zależne od zmiany stóp procentowych). Oprocentowanie to podstawowy element kosztów kredytu gotówkowego.
 • Prowizja. Jest podstawową opłatą za udzielenie kredytu przez bank. Prowizja jest pobierana jednorazowo, po podpisaniu umowy kredytowej. Jest wyrażona procentowo i jest liczona od udzielonej kwoty zobowiązania. Banki wysokość prowizji ustalają indywidualnie.
 • Ubezpieczenie. Stanowi dla kredytobiorców ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, jak utrata zdolności do pracy i brak możliwości spłacania zobowiązania. W większości banków ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, ale warto sprawdzić czy jest możliwa rezygnacja z ubezpieczenia kredytu.
Zobacz też:  Ranking kredytów gotówkowych – jak tanio pożyczyć pieniądze?

Poza podstawowymi kosztami zobowiązania, dodatkowe należności dla banku mogą wynikać z poniższych czynników:

 • Okres kredytowania. Im dłuższy okres kredytowania tym całkowity koszt kredytu będzie wyższy. Często kredytobiorca nie ma wpływu na okres kredytowania.
 • Schemat spłaty. Raty malejące gwarantują niższy koszt ogólny, ponieważ odsetki liczone od zmniejszającej się części odsetkowej maleją z czasem. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem są równe raty, w których kapitał i odsetki są wyliczone tak, by każda rata była mniej więcej na jednakowym poziomie przez cały okres kredytowania.
Oprocentowanie kredytu

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Do tak zwanych kosztów ukrytych należą wszystkie dodatkowe produkty bankowe, na jakie zdecydujemy się w procesie ubiegania się o kredyt. Obliczając koszt kredytu gotówkowego, powinniśmy przed wyborem ostatecznej oferty zwrócić się do banku o podanie RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania). Ta kwota procentowa uwzględnia oprocentowanie kredytu oraz wszystkie inne koszty, jakie poniesie kredytobiorca przy zaciągnięciu zobowiązania. Sposób obliczania RRSO podaje ustawa o kredycie konsumenckim, co oznacza że każdy bank i instytucja finansowa ma obowiązek prawidłowego wyliczenia tej kwoty. Jest to najlepszy sposób na porównanie ofert różnych banków, RRSO doskonale obrazuje całkowity koszt kredytu gotówkowego.

Jak obliczyć oprocentowanie kredytu

Obliczanie RRSO należy rozpocząć od uzyskania podstawowych danych dotyczących zobowiązania, takich jak oprocentowanie kredytu, okres spłaty oraz przede wszystkim całkowita kwota. Te zostały ujęte we wzorze na RRSO w następujący sposób:

 • Numer kolejnej wypłaty raty kredytu: K,
 • Numer kolejnej spłaty raty kredytu lub wnoszonych opłat: K’,
 • Kwota wypłaconego kredytu: Ak,
 • Kwota wysokości jednej raty do spłaty kredytu: A’k,
 • Suma,
 • m – numer ostatniej wypłaty raty kredytu do zapłacenia,
 • m’- numer ostatniej raty kredytu lub opłat do spłaty,
 • tK – okres, jaki upłynął od pierwszego dnia wypłaty do dnia liczonego jako K,
 • tK’ – między dniem pierwszej wypłaty a dniem spłaty lub wniesienia opłat o numerze K’,
 • i – rzeczywista stopa oprocentowania.
Zobacz też:  Kredyt czy leasing na samochód firmowy?

Obliczenie RRSO (sprawdź czym jest RRSO i jak mierzyć koszt kredytu) opiera się na takich samych kalkulacjach, jakie wykorzystuje się w przeliczaniu wewnętrznej stopy zwrotu z perspektywy banku czy pożyczkodawcy, który zdecyduje się na uruchomienie danego zobowiązania. Powyższy wzór na RRSO ma zastosowanie w przypadku różnych produktów: sprawdzi się przy kredycie konsumenckim, ofercie firm pożyczkowych czy kredycie mieszkaniowym. Pozwala poznać również koszty zakupów produktów na popularne raty. Aby zmniejszyć odsetki i koszt kredytu, warto poszukać najkorzystniejszej oferty .Na wysokość odsetek ma wpływ okres spłaty. Sposobem na to, jak zmniejszyć koszt kredytu jest wybór wariantu spłaty. Raty malejące przynoszą więcej korzyści niż stałe raty.


Podejmując decyzję o kredycie, warto zapytać o RRSO i przeliczyć całkowity koszt naszego zobowiązania. Dzięki wiedzy dotyczącej kosztów kredytu gotówkowego i opłat naliczanych przez banki można zadbać o swoje finanse i mieć pewność, że podjęta decyzja była najlepszym wyborem.

Podobne wpisy