||

Czy za niespłacone należności można iść do więzienia?

W tym artykule dowiesz się, w jakiej sytuacji niespłacone zobowiązania skutkują pozbawieniem wolności. Ten tekst jest dla Ciebie, jeżeli masz zaległe zobowiązania i obawiasz się konsekwencji w postaci kary więzienia.

Czy za długi można iść do więzienia

W sytuacji, gdy tracimy źródło dochodów lub pojawiają się problemy finansowe, najczęściej decydujemy się na kredyt w banku lub pożyczkę z nadzieją, że szybko spłacimy zobowiązanie. Gdy problemy finansowe są przejściowe, spłata kredytu nie jest problemem. W odwrotnej sytuacji pojawiają się trudności i pytanie, czy za niespłacone należności można trafić do więzienia? Osadzenie w więzieniu to szczególny rodzaj kary, który zwykle kojarzy się z poważnymi przestępstwami. Taki scenariusz jest jednak realny wyłącznie w kilku scenariuszach, w których dłużnik dopuści się przestępstwa lub zalega z konkretnymi typami zobowiązań. Należą do nich przede wszystkim:

  • Dług alimentacyjny. Niepłacenie alimentów to przestępstwo, które zostało ujęte w art. 209 Kodeksu karnego. Przy tym odpowiedzialność można ponieść już po 3 miesiącach nie płacenia należnych świadczeń. Kodeks karny przewiduje do 2 lat pozbawienia wolności.
  • Niezapłacenie podatku. Każdy podatnik jest zobowiązany do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Choć w większości przypadków głównym obciążeniem z tego tytułu będą odsetki karne, niekiedy może wiązać się to z popełnieniem przestępstwa skarbowego, co może doprowadzić do kary pozbawienia wolności. W przypadku wykroczenia skarbowego karą będzie grzywna, jej nieuregulowanie to kolejna przesłanka do trafienia do więzienia za długi. Kodeks karny przewiduje od 2 do 10 lat pozbawienia wolności.
  • Niezapłacenie kary grzywny. Więzienie za długi jest również możliwe, jeżeli osoba ukarana karą grzywny nie wywiąże się z tego zobowiązania, zasądzona może być zastępcza kara aresztu. Kodeks karny przewiduje do 30 dni pozbawienia wolności.
Czy za niespłacone należności można iść do więzienia?

Do więzienia możemy również trafić podejmując działania, które zostaną uznane przez są za próbę wyłudzenia kredytu. Przez oszustwo rozumie się wszelkie sytuacje, w których zatajamy lub fałszujemy prawdę, by zaciągnąć kredyt lub pożyczkę. Do najczęściej spotykanych oszustw zalicza się podrobienie zaświadczenia o dochodach lub zatrudnieniu i przedstawienie fałszywego oświadczenia o wysokości dochodów. Podanie nieprawdziwych informacji może sprawić, że kredyt lub pożyczka rzeczywiście zostaną nam przyznane. Jeśli jednak do tego dojdzie, będzie grozić nam kara pozbawienia wolności. Kolejną sytuacją powiązaną ze spłatą należności jest uchylanie się od egzekucji komorniczej. Samo zajęcie się zadłużeniem przez komornika i to jak długo może ściągać dług nie naraża dłużnika na ryzyko trafienia do więzienia. Jego zachowanie może być jednak przestępstwem, które będzie wiązać się z karą pozbawienia wolności. Dojdzie do tego zwłaszcza, jeżeli dłużnik wyzbywa się majątku lub ukrywa go np. w celu uchronienia go przed egzekucją komorniczą.

Zobacz też:  TOP 5 najpopularniejszych produktów bankowych dla klientów indywidualnych

Wyłudzenie kredytu lub pożyczki zostało ujęte w artykule 297 kodeksu karnego. Osoba, która dopuści się takiego czynu, może podlegać karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ukrywanie majątku wiąże się z najpoważniejszymi konsekwencjami. Zgodnie z art. 300 kodeksu karnego osoba, która w obliczu niewypłacalności lub upadłości udaremnia lub uszczupla zaspokojenie wierzyciela podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Do więzienia nie trafimy w wyniku nieregulowania zobowiązań takich jak czynsz czy abonament komórkowy. Osoby, które nie są w stanie sprostać regulowaniu rat kredytu hipotecznego czy kredytu gotówkowego, nie muszą martwić się o potencjalne trafienie do więzienia. Niespłacone zobowiązania same w sobie nie są podstawą do pozbawienia dłużnika wolności. Niektóre zachowania oraz niektóre rodzaje zadłużenia mogą być jednak kwalifikowane jako przestępstwa albo wykroczenia i za nie grozi kara pozbawienia wolności. Bardzo istotną kwestią jest kontrolowanie finansów osobistych w tym budżetu domowego i dokładna analiza wszystkich zobowiązań, aby uniknąć długów i przykrych konsekwencji związanych z nimi.

Podobne wpisy